FAQ

Waarom duurt het soms even voor er een review wordt geplaatst van het nieuwsbericht dat ik heb gelezen?

Dokter Media hecht veel waarde aan de kwaliteit van de reviews. Dat houdt onder meer in dat we altijd de originele bron van een nieuwsbericht zoeken. Dit is vaak een wetenschappelijk artikel dat met aandacht wordt gelezen voor een review kan worden geschreven. Daarnaast besteedt de redactie nog veel aandacht aan de leesbaarheid van de review. De kwaliteit van de reviews is uiteindelijk belangrijker dan de snelheid waarmee ze worden geplaatst.

Ik klik op de link naar de originele bron, maar kan niet het hele bronartikel lezen?

De originele bron van medische nieuwsberichten is vaak een medisch wetenschappelijk artikel. Deze artikelen worden gepubliceerd in medische vaktijdschriften, die helaas niet altijd vrij toegankelijk zijn. De redactie van Dokter Media heeft toegang tot deze artikelen, maar mag deze niet altijd vrijblijvend delen. We hopen hier nog een oplossing voor te vinden. Momenteel loopt een pilot met uitgever Elsevier waardoor een aantal artikelen al volledig beschikbaar zijn gekomen.

Ik heb een nieuwsbericht gelezen waar ik geen review van zie. Kan ik Dokter Media vragen hier alsnog een review van te plaatsen?

Dat kan zeker! Vul het contactformulier in en plak de link naar het nieuwsbericht – en zo mogelijk ook naar de originele bron hiervan – in het vraagvenster. De redactie zal het bericht dan beoordelen op geschiktheid voor Dokter Media.