Narrowcasting

“Longartsen: Geen enkele e-sigaret Nederland meer in”

Nederlandse longartsen willen af van de e-sigaret. Aanleiding voor deze uitspraken zijn steeds meer berichten over de vermoedelijke risico’s van het gebruik van de e-sigaret. Of er echt een verbod op de e-sigaret komt is nog onduidelijk. Dokter Media benadrukte ook al eerder het risico van onzekerheid over langetermijneffecten van gebruik van de e-sigaret.

Lees meer

“Meisjes van 16 die aan de pil zijn hebben vaker depressieve gevoelens”

Uit onderzoek blijkt dat 16-jarige pilgebruiksters iets meer depressieve klachten hebben dan niet pilgebruiksters. Het is onzeker of dit verschil een oorzaak of een gevolg was van pilgebruik. Het is goed om aandacht te hebben voor deze mogelijke depressieve klachten, en samen met de huisarts de voor- en nadelen van pilgebruik af te wegen.

Lees meer

“Rel om vleesadvies dat kankerrisico bagatelliseert”

Onderzoekers uiten hun twijfel over een verhoogd risico op kanker of hart- en vaatziekten door vleesconsumptie. Zij stellen “dat de huidige dieetadviezen niet verder hoeven worden aangescherpt”. Dit betekent niet dat “vlees minderen om gezondheidsredenen niet noodzakelijk is” zoals NRC stelt. Het advies blijft om beperkte hoeveelheden rood of bewerkt vlees te eten.

Lees meer