“Test dreumesen al op stress”

Deze kop van Algemeen Dagblad blijkt afkomstig van een bijzonder voorbarige uitspraak van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Hun onderzoek is pas net in een eerste fase en onduidelijk is of er daadwerkelijk een onderzoek zal volgen. En zelfs dan zal nog moeten blijken of en bij wie zo’n test inderdaad zinvol is.