“Apparaatje voorspelt diabetes en overlijden”

De Telegraaf en andere media melden dat een apparaatje diabetes en overlijden binnen tien seconden voorspelt. Uit het onderzoek (waar de aandeelhouders van dit apparaat ook bij betrokken waren) blijkt echter alleen dat deze ‘autofluorescentie-meter’ misschien een verhoogd risico kan meten, maar niet daadwerkelijk het krijgen van diabetes type 2 of overlijden kan voorspellen.