“Wat slaapproblemen en dementie met elkaar te maken hebben”

Op NU.nl is een interview met een ouderenarts te lezen die stelt dat gezonde mensen door voldoende slaap dementie kunnen voorkómen. Hij vertelt dat verschillende onderzoeken verbanden aantonen tussen ‘slecht slapen’ en (risicofactoren voor) dementie. Goede nachtrust is inderdaad gezond, maar het is zeker niet bewezen dat je daarmee het krijgen van dementie kunt voorkómen.