Archief van april 2020

“Alle Nederlanders kunnen vanaf vandaag coronacheck doen”

Algemeen Dagblad schrijft dat “alle Nederlanders vanaf nu een coronacheck kunnen doen”. Wat is dit precies voor ‘check’ en wat is de betrouwbaarheid hiervan?

Het betreft hier de app De Corona Check, een initiatief van onder andere het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, die ondersteuning biedt aan mensen die zich zorgen maken over het coronavirus of klachten hebben die daar op zouden kunnen wijzen. Gebruikers van deze app geven zelf aan in welke mate ze bepaalde symptomen hebben, zoals koorts en hoesten. Vervolgens bekijkt een team bestaande uit artsen en verpleegkundigen deze gegevens op afstand en bepalen op basis hiervan hoe waarschijnlijk het is dat iemand een infectie door het coronavirus heeft. Zij geven via de app adviezen en nemen zo nodig (telefonisch) contact op met de gebruiker.

Voordat de coronacrisis ontstond werd deze app gebruikt voor patiënten met chronische ziekten. Sinds half maart gebruikt het OLVG deze app onder de naam OLVG Corona Check speciaal voor gebruikers van haar eigen ziekenhuisregio. Het OLVG hoopte met de app onder meer de toestroom van patiënten naar het ziekenhuis beter te kunnen reguleren. De app wordt nu uitgebreid naar heel Nederland en de naam is daarom veranderd in De Corona Check. Ook gaat het OLVG op proef kijken wat de waarde is van het thuis meten van de hoeveelheid zuurstof in het bloed (saturatie) en eventueel afnemen van een bloedtest. Deze proef wordt vooralsnog alleen onder medewerkers van het OLVG gehouden en geldt dus niet voor heel Nederland.

Het is belangrijk te benadrukken dat deze app geen test is waarmee direct vastgesteld kan worden of er daadwerkelijk sprake is van een infectie door het coronavirus. Met de app wordt dus ook niet bijgehouden welke Nederlanders wel of geen coronavirusinfectie hebben (gehad). De mate van betrouwbaarheid van de app is bovendien nog niet bekend, zoals twee artsen onlangs in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schreven.

De app is dus een manier om op afstand te kunnen inventariseren of mensen klachten hebben die bij een coronavirusinfectie kunnen passen, maar bij dringende klachten is het algemene advies om niet te wachten op het antwoord via de app maar zelf direct actie te ondernemen via het bellen van de huisarts of 112.

Geschreven door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

“Nieuwe studie: kan moedermelk kwetsbare ouderen beschermen tegen Covid-19?”

Verschillende media schrijven over onderzoekers van het Amsterdam UMC die denken dat moedermelk gebruikt kan worden als medicijn tegen het coronavirus. Van moedermelk is bekend dat het baby’s tegen sommige infecties kan beschermen, doordat de melk bepaalde antistoffen bevat. De onderzoekers willen nu gaan bekijken of de moedermelk van vrouwen die een coronavirus-infectie hebben doorgemaakt antistoffen tegen het coronavirus bevat. Dat zou dan in theorie kunnen helpen om de persoon die de melk drinkt te beschermen tegen het virus.
In de nieuwsberichten wordt al een voorschot genomen op ‘vervolgonderzoek’ en de vraag ‘welke kwetsbare groep is gebaat bij een shot moedermelk’. Er zijn echter nog vele vragen onbeantwoord, om te beginnen of de melk van deze vrouwen daadwerkelijk antistoffen bevat. Daarna moet nog bekeken of dat voldoende antistoffen zijn om een beschermend effect te hebben en zelfs dan moet nog blijken of die ook nog werkzaam blijven na de nodige pasteurisatie van de moedermelk.
Er moeten dus nog verschillende vragen worden beantwoord voordat inderdaad sprake kan zijn van ‘ouderen die moedermelk drinken als bescherming’ tegen het coronavirus.

Vrouwen die borstvoeding (gaan) geven, een bewezen coronavirus-infectie hebben doorgemaakt en mee willen doen aan het onderzoek kunnen zich melden via de website van het Amsterdam UMC.

Geschreven door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

“Kinderartsen waarschuwen: wet maakt crèches niet veiliger”

Enige tijd terug schreef het NRC dat “kinderartsen denken dat crèches niet veiliger worden als die niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren”. Dit bericht werd overgenomen door vrijwel alle media. Aanleiding voor het nieuws is een voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang dat recent een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer.

Een review door: Donica Lodder, arts kindergeneeskunde, Zaans Medisch Centrum
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Lees meer