Archief van september 2020

“BN’ers verzetten zich tegen coronaregels”

Via vrijwel alle (sociale) media is aandacht voor een oproep van een aantal BN’ers om geen gehoor meer te geven aan de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. De BN’ers stellen met gebruik van de hashtag #ikdoenietmeermee en videoboodschappen dat er meer kritische vragen gesteld moeten worden bij de maatregelen die de overheid opstelt. Al snel spraken veel andere BN’ers en politici zich uit tégen deze actie. Zij lieten weten de oproep om kritische vragen te stellen wel te begrijpen, maar het niet goed te vinden dat mensen daarbij worden aangemoedigd om zich niet meer aan de overheidsmaatregelen te houden.

In tv-programma Jinek gaf arts Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, aan begrip te hebben voor de vragen die worden gesteld. Doordat de regels soms veranderen en er helaas nog veel onduidelijkheid is over het virus, kunnen niet alle vragen overtuigend worden beantwoord. Hij noemde het echter onverantwoord daarom op te roepen tot ongehoorzaamheid, zeker niet nu er een tweede besmettingsgolf lijkt te beginnen: “De toename van het aantal besmettingen heeft nu al impact op de reguliere zorg in de ziekenhuizen. Wij kunnen het ons niet veroorloven als jullie zeggen: wij doen niet meer mee.”

Concluderend lijken alle betrokkenen het met elkaar eens dat er aandacht moet blijven voor een kritische beoordeling van de verschillende maatregelen rond het coronavirus. Maar het volgen van de overheidsmaatregelen blijft onverminderd van belang om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Geschreven door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

“Vraag bij kanker altijd om een leefstijladvies”

In Algemeen Dagblad staat een interview met arts en onderzoeker William Cortvriendt, die onlangs het boek met de titel Kankervrij publiceerde. Cortvriendt beschrijft in zijn boek verschillende relaties tussen leefstijl en kanker. Samengevat stelt hij dat mensen hun risico op het krijgen van kanker kunnen verlagen, en het effect van behandeling van kanker kunnen vergroten, met behulp van verschillende leefstijladviezen. In een eerder interview met NU.nl stelde hij zelfs dat mensen kanker kunnen voorkómen door het aanpassen van hun leefstijl. Of mensen kanker krijgen hangt echter af van vele verschillende factoren, waar leefstijl er slechts één van is. Cortvriendt wekt met (de titel van) zijn boek helaas de onterechte suggestie dat mensen zelf in de hand hebben of ze wel of geen kanker krijgen.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Lees meer

“Steeds meer vrouwen krijgen een hartinfarct”

Volgens de Volkskrant krijgen jonge vrouwen “steeds vaker” een hartinfarct. In een bericht waarin een journalist schrijft over haar eigen hartinfarct is te lezen dat een vrouwelijke cardioloog zou stellen dat “in onze hypermoderne samenleving een type hartaanval in opmars is onder relatief jonge vrouwen die nergens last van hebben en ineens pats-boem neervallen als ze zaterdagavond met een kop thee op de bank zitten”. Het ‘type hartaanval’ waarop wordt gedoeld wordt SCAD genoemd: een spontane scheur in een bloedvat rond het hart, die niet wordt veroorzaakt door ‘bekende’ risicofactoren zoals overgewicht, suikerziekte of een hoog cholesterol. Een andere vrouwelijke cardioloog zou inmiddels onderzoek doen naar ‘deze trend’ van vaker voorkomende hartinfarcten door SCAD bij jonge vrouwen.
Het is bekend dat SCAD relatief gezien vaak voorkomt bij jonge vrouwen: ruim driekwart van de patiënten met SCAD zijn vrouw. Maar gelukkig is SCAD een zeldzaam ziektebeeld waardoor het toch maar weinig vrouwen treft. In de Volkskrant noemen twee cardiologen getallen die liggen rond de 90 patiënten in Nederland per jaar.

Uit het nieuwsbericht wordt echter op geen enkele manier duidelijk waaruit zou blijken dat SCAD tegenwoordig váker voorkomt, of dat hartinfarcten bij vrouwen in het algemeen “steeds vaker” zouden voorkomen. Uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting blijkt dat het aantal hartinfarcten onder (jonge) vrouwen juist afneemt. En zelfs als blijkt dat de (zeldzame) diagnose SCAD tegenwoordig steeds vaker gesteld wordt, zou het nog best kunnen dat dat vooral is omdat er tegenwoordig vaker onderzoek naar wordt gedaan, of omdat manieren om SCAD te diagnosticeren (zoals het afbeelding van de bloedvaten rond het hart) beter zijn geworden. Ook voor een andere stelling die in het nieuwsbericht wordt gedaan, namelijk die “dat artsen de klachten bij vrouwen niet altijd herkennen als hartproblemen, en hen soms naar huis sturen met de boodschap dat het wel tussen de oren zal zitten”, wordt helemaal geen onderbouwing gegeven. De eigen ervaring van de journaliste – “voordat ik het wist lag ik met gillende sirenes in de ambulance” – strookt er bovendien niet mee.

Het nieuwsbericht lijkt daarom vooral aandacht te vragen voor alertheid op het feit dat ook jonge vrouwen een hartinfarct kunnen krijgen. Maar gelukkig lijkt dat nog altijd een zeldzame gebeurtenis die niet “steeds vaker” leidt tot jonge vrouwen die “pats-boem neervallen”.

Geschreven door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: dit nieuwsbericht is niet gebaseerd op een wetenschappelijk artikel

“Stamceltransplantatie krijgt onverwacht hulpmiddel: poep van gezonde donor”

Onlangs schreef de Volkskrant over een potentieel ‘levensreddende ontdekking’ voor patiënten met bloed- of lymfeklierkanker die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Aanleiding voor dit nieuws is een recent gepubliceerd onderzoek naar het effect van poeptransplantatie op graft-versus-host ziekte van de darm bij patiënten die een zogeheten allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hieruit bleek dat bij een deel van de patiënten klachten verbeterden en afweeronderdrukkende medicatie kon worden afgebouwd. Het onderzoek is uitgevoerd onder een kleine groep patiënten en de resultaten zijn niet vergeleken met patiënten die géén poeptransplantatie ondergingen. Momenteel wordt het onderzoek herhaald onder een grotere groep patiënten. Hieruit zal moeten blijken of poeptransplantatie daadwerkelijk effectief is en welke patiënten er precies baat bij kunnen hebben. Vooralsnog is poeptransplantatie alleen in onderzoeksverband beschikbaar voor een selecte groep patiënten.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Lees meer