Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Is er een nieuw medicijn tegen corona?

03 oktober 2021

Het farmaceutische bedrijf Merck heeft mogelijk een nieuw medicijn ontwikkeld tegen corona. Het is echter nog te vroeg om al met zekerheid te zeggen dat het medicijn voldoende effectief en veilig is. Het is nog niet bekend of en wanneer het medicijn beschikbaar komt.
In een persbericht schrijft het bedrijf dat behandeling met het medicijn leidt tot 50% minder kans op een ziekenhuisopname of overlijden door corona. Verschillende media namen deze berichtgeving over.
Aan het onderzoek naar het medicijn deden 1550 mensen uit verschillende landen mee die besmet waren met het coronavirus. Al deze mensen verbleven thuis en hadden sinds enkele dagen milde klachten. Ook hadden zij allemaal minimaal één risicofactor voor een ernstig beloop van de ziekte, zoals een hogere leeftijd, overgewicht, suikerziekte of hart- en vaatziekten.
De deelnemers werden verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg het nieuwe medicijn (2x per dag 1 pil), de andere groep een placebo.
Uit gegevens van de eerste 775 deelnemers bleek dat ongeveer 14% van de mensen die een placebo kregen moest worden opgenomen in het ziekenhuis of overleed, ten opzichte van 7% van de mensen die het nieuwe medicijn kregen. In beide groepen gaven even veel mensen aan last te hebben van bijwerkingen.
Hieruit concludeert de farmaceut dat het nieuwe medicijn werkzaam en veilig is, en wordt nu om toelating van het medicijn tot de Amerikaanse markt gevraagd.

Deze eerste resultaten klinken inderdaad hoopgevend, maar er zijn nog wel wat kanttekeningen bij te plaatsen, zoals:
– Dit zijn dus de gegevens van de eerste 775 deelnemers, die van de andere 775 zijn nog niet bekend.
– De resultaten zijn alleen van toepassing op mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte die pas sinds enkele dagen milde klachten hebben en nog thuis verblijven. Ze gelden dus niet voor alle mensen en niet voor behandeling in het ziekenhuis.
– De resultaten zijn bekendgemaakt door de farmaceut zelf en nog niet beoordeeld door onafhankelijke onderzoekers.
– Over bijwerkingen van het medicijn op langere termijn is nog weinig bekend.

De “halvering in opnames en overlijdens” van 14% naar 7% zou concreet betekenen dat 14 à 15 mensen het medicijn moeten slikken om 1 opname of overlijden te voorkomen (het number needed to treat). Dat zou een mooi resultaat zijn – voor veel bestaande medicijnen ligt dat getal een stuk hoger. Maar pas als ook uit aanvullende gegevens en een onafhankelijke beoordeling daarvan blijkt dat het medicijn werkzaam en veilig is, is er echt goed nieuws voor (de behandeling van) mensen met corona. Hopelijk komt daar snel meer duidelijkheid over.


Een bericht door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.