Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Gynaecologen bezorgd over sterilisatiemethode Essure”

01 februari 2016

Zowel op radio als op televisie meldde het programma EenVandaag dat Nederlandse gynaecologen zich zorgen maken over de sterilisatiemethode Essure®. De zorgen komen voort uit een groeiend aantal meldingen van vrouwen die problemen ondervinden na deze behandeling.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

Nederlandse gynaecologen lijken zich zorgen te maken over de sterilisatiemethode Essure. Het actualiteitenprogramma EenVandaag meldt in een reportage dat steeds meer vrouwen problemen ondervinden na sterilisatie volgens deze methode.

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Sterilisatie bij de vrouw kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Eén manier is het inbrengen van kleine metalen veertjes in beide eileiders, via een kijkoperatie in de baarmoeder (hysteroscopie). Deze veertjes sluiten de eileiders af. Deze sterilisatiemethode wordt ook wel de Essure-methode genoemd.
EenVandaag meldt nu dat “een groeiende groep vrouwen problemen ondervindt na sterilisatie met Essure” en dat “klachten zo ernstig en langdurig zijn dat gynaecologen nu speciaal worden opgeleid om de veertjes te verwijderen”. Als bron vermelden zij onder andere Essure Problemen Nederland, een website en Facebook-groep voor vrouwen met klachten na Essure-behandeling. Zij melden dat ‘hersteloperaties’ waarbij de veertjes weer worden verwijderd, inmiddels bij 160 vrouwen zijn uitgevoerd. De Facebook-groep is ontstaan vanuit een al langer bestaand vergelijkbaar Amerikaans initiatief.

Is dit echt iets nieuws?

Naar aanleiding van ruim 5000 klachten in de periode 2002-2015, besprak de Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenautoriteit FDA vorig jaar de veiligheid en effectiviteit van Essure. De meest voorkomende klachten waren buikpijn, hevigere menstruaties en hoofdpijn. Problemen die direct aan het product gewijd konden worden waren ongeschiktheid van Essure (bijvoorbeeld door nikkelallergie bij de patiënt), verplaatsing van (een gedeelte van) de veertjes of schade aan de veertjes.
De FDA heeft bij haar evaluatie met name gekeken naar:

  1. de behoefte van patiënten aan beter voorlichtingsmateriaal, zodat zij tot een betere besluitvorming kunnen komen,
  2. het verzamelen van meer gegevens van ‘Essure-patiënten‘ zodat de mogelijke negatieve effecten beter onderzocht kunnen worden, en
  3. het in kaart brengen van eigenschappen van patiënten waardoor vóóraf ingeschat kan worden of zij misschien ‘ongeschikt’ zijn voor Essure (bijvoorbeeld door overgevoeligheid voor metalen, een auto-immuunziekte of een doorgemaakte ontsteking van het kleine bekken).

De voorlichtingsbrochure van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) van december 2015 vermeldt ook deze mogelijke bijwerkingen en complicaties. Behalve kans op infectie (zoals bij alle operaties) staat er ook dat “door een aantal vrouwen klachten zijn gemeld na Essure-sterilisatie die mogelijk verband houden met een allergische reactie of andere bijwerking van de methode”. De klachten die hier genoemd worden zijn: pijn, huidirritatie, gewichtsschommelingen, abnormaal bloedvlies en stemmingswisselingen.
In Nederland is de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) sinds 2014 alert op mogelijke complicaties van Essure. Zij hebben hier over gesproken met de fabrikant van Essure en de NVOG. De IGZ schrijft dat de eerder beschreven klachten bij Amerikaanse vrouwen niet bewezen verband houden met Essure, en dat de uitvoering van Essure-sterilisatie in Nederland verschilt met die in Amerika. Hun conclusie luidt dat “de inspectie op dit moment geen aanleiding heeft te twijfelen over de veiligheid van Essure”.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Een groeiende groep vrouwen meldt problemen na sterilisatie middels de Essure-methode. Het is niet duidelijk of al deze klachten direct verband houden met de sterilisatie. De Amerikaanse FDA heeft toegezegd eind februari 2016 met een nieuwe evaluatie over Essure te komen. Deze informatie is nu nog niet beschikbaar.
De Nederlandse IGZ ziet op dit moment geen aanleiding om te twijfelen over de veiligheid van Essure. De NVOG raadt vrouwen met een sterilisatiewens aan de methode van sterilisatie te bespreken met een gynaecoloog. Hierbij adviseert de NVOG ook de voorlichtingsfolder en lijst met vragen en antwoorden op de website van de NVOG door te nemen. Voor vrouwen met klachten na Essure-behandeling is (nog) geen algemeen advies.
De door EenVandaag vermelde “bezorgdheid bij gynaecologen over Essure” is daarmee vooralsnog alleen een constatering, waar de aanstaande evaluatie van de FDA misschien een vervolg op kan geven.

Categorieën:

Tags:

Gerelateerde berichten

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.