Over Dokter Media

Over Dokter Media

Wat is Dokter Media?

Dokter Media is een online platform waarop medische berichten uit de media van een korte begrijpelijke uitleg worden voorzien. Door deze extra informatie wordt medisch nieuws voorzien van nuance en duiding: wat betekent dit nieuws nu concreet?

Op de website worden berichten geplaatst bij actuele medische nieuwsberichten uit verschillende media (zoals verschillende kranten en de website NU.nl). Deze berichten worden geschreven door een onafhankelijke redactie, of onder die redactie door een onafhankelijke medisch professional.

Een review van Dokter Media heeft altijd dezelfde titel als het originele nieuwsbericht. Onder een korte inleiding wordt een link geplaatst naar zowel het nieuwsbericht als de bron van dit nieuwsbericht (bijvoorbeeld de publicatie van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek). Hierna zal elke review volgens een vast format worden geschreven en de volgende vier vragen beantwoorden:

  • Wat is er op te maken uit de titel?
  • Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?
  • Is dit echt iets nieuws?
  • Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Lezers krijgen zo door een begrijpelijke, beknopte en vooral relevante uitleg toegang tot meer informatie bij een medisch nieuwsbericht.

Ook een in het kort van Dokter Media heeft altijd dezelfde titel als het originele nieuwsbericht. In dit bericht wordt echter slechts in een paar zinnen concreet gemaakt wat dit nieuws nu precies betekent. Onder het bericht wordt altijd een link geplaatst naar zowel het originele nieuwsbericht als de bron hiervan.


Wat is het doel van Dokter Media?

Dokter Media heeft als doel medische nieuwsberichten te nuanceren en/of concreet te maken. Wat wordt er precies bedoeld met die krantenkop? Wat kan de lezer hier nu precies van verwachten?
Uit meerdere artikelen in kranten en zowel medische als niet-medische tijdschriften is gebleken dat patiënten soms valse hoop krijgen door opgeblazen of foutieve berichten in de media, en dat artsen klagen dat hun patiënten daardoor een verkeerd beeld krijgen over hun ziekte of de behandelingsmogelijkheden.1,2,3,4 Uit deze berichten klinkt een behoefte aan een plek waar patiënten, maar ook alle andere geïnteresseerde lezers, terecht kunnen voor een tweede, objectieve blik op deze nieuwsberichten. Dokter Media probeert te beantwoorden aan die behoefte.

1 (Ellen de Visser) Medisch nieuws geeft patiënt vaak valse hoop. De Volkskrant, 26 oktober 2014
2 (Bert Keizer) Een klein stapje voorwaarts wordt in de kop ‘doorbraak’. Medisch Contact, 20 november 2014
3 (Joost Zaat) Hebben de media het gedaan? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 29 november 2014
4 (Petroc Sumner et al.) The association between exaggeration in health related science news and academic press releases: retrospective observational study. British Medical Journal, 9 december 2014


Voor wie is Dokter Media bedoeld?

Dokter Media is een plek waar geïnteresseerde lezers, in de breedste zin, terecht kunnen voor meer informatie bij medische berichten uit de media. Patiënten die iets lezen over hun aandoening of lezers die uit nieuwsgierigheid meer willen weten over de verschillende kanten van een nieuwsbericht kunnen hiervoor bij Dokter Media terecht. En medici krijgen een podium buiten de medische vakliteratuur om, om hun mening en inzicht over een bepaald onderwerp met de lezers te delen.


Wat is Dokter Media niet?

Dokter Media is géén plek waar je terecht kunt voor theoretische medische informatie. Je kunt hier niet zoeken naar informatie over bepaalde ziekten of symptomen en er is geen uitleg van ziektebeelden te vinden, tenzij dit gebeurt binnen het kader van een review. Lezers die op zoek zijn naar betrouwbare theoretische medische informatie adviseren wij contact op te nemen met hun huisarts, of te kijken op Thuisarts.nl.

Dokter Media is geen forum. Lezers kunnen via de website niet direct reageren op de berichten. Wel is het mogelijk om via de website een vraag te stellen of contact op te nemen met de redactie. De redactie zal hier altijd persoonlijk op antwoorden.

Dokter Media is geen ‘tegengeluid’. Dokter Media richt zich niet tegen media, journalisten, medici of onderzoekers. Dokter Media wil van aanvullende waarde zijn bij medisch nieuws en probeert een brug te slaan tussen medische berichtgeving (vanaf de originele bron tot aan het nieuwsbericht) en de concrete waarde van dit nieuws voor individuele lezers.

Dokter Media geeft geen feitelijk antwoord op medische nieuwsberichten. De berichten op Dokter Media komen voort uit een zo objectief mogelijke benadering van een nieuwsbericht en de originele bron daarvan. In sommige gevallen zijn berichten echter ook (deels) gebaseerd op persoonlijke ervaring, kennis en mening. Zie voor meer informatie ook onze disclaimer.


Wie is Dokter Media?

Dokter Media is een initiatief van Tijs Stehmann (arts in opleiding tot kinderarts, statisticus) en Lester du Perron (huisarts, arts in opleiding tot ziekenhuisarts). Zie ook: redactie


Wie betaalt Dokter Media?

Dokter Media is een onafhankelijke website, geheel in eigen beheer van Tijs Stehmann en Lester du Perron. Dokter Media wordt niet financieel ondersteund door derden. Dokter Media maakt ook geen gebruik van adverteerders.

Dokter Media ontvangt alleen financiële vergoeding voor activiteiten van Dokter Media Onderwijs.


Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation De website van Dokter Media is gecertificeerd door de Health On the Net (HON) Foundation. Certificering volgens de HON-code staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.
Dit kun je hier controleren.


De inhoud van de website van Dokter Media wordt gearchiveerd door de Nationale Bibliotheek in Den Haag.

Laatste update: 18-1-2020

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg ons op social media