Dokter Media bestaat 3 jaar

Dokter Media bestaat 3 jaar!!!

Op 18 januari viert Dokter Media zijn verjaardag. Voor deze gelegenheid hebben we wat leuke dingen op een rijtje gezet. Welke reviews werden dit jaar het meest gelezen? En wat is er in dit derde jaar nog meer gebeurd?
Ook leuk: speciaal voor onze verjaardag geven drie onderwijs-professionals een ‘kijkje in de keuken’: wat viel hen op in het medisch nieuws van 2018? Wat zijn hun verwachtingen voor het komende jaar? En welke rol zou (Dokter Media) onderwijs hier bij kunnen spelen?

Lees hieronder verder!

Hoe zag het derde jaar Dokter Media er uit?

Naast het publiceren van onze reviews en in het kort berichten, welke nog steeds ook voor een belangrijk deel voortkomen uit onze samenwerkingen, gebeurde er in 2018 nog veel meer:

Welke reviews werden het meest gelezen?

Hoe ervaren onderwijsprofessionals medische berichtgeving in de media?

Dokter Media gaat zich steeds meer richten op het verzorgen van onderwijs. Daarom stelden we aan drie bevlogen onderwijsprofessionals enkele vragen over medisch nieuws, en de rol die onderwijs daarbij zou kunnen spelen. Wat viel hen dit jaar op? Wat voor medisch nieuws verwachten zij in het aankomende jaar? En als ze het zelf voor het zeggen hadden, welk nieuwsbericht stond er dan morgen op de voorpagina?

Dokter Media sprak met Esther van den Heuvel, Stella Trompet en Michiel van Agtmael.

Kunt u kort vertellen wie u bent, en wat u doet?

Mijn naam is Esther van den Heuvel. Ik werk 3 dagen per week als huisarts in Utrecht. Op vrijdag werk ik bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC en geef ik les aan huisartsen in opleiding. Mijn aandachtsgebieden zijn ouderengeneeskunde, wetenschap en onderwijs.

Is u het afgelopen jaar iets opgevallen in het medische nieuws?

Toch wel de eerste genetisch gemanipuleerde tweeling die afgelopen jaar geboren werd in China (zie bijvoorbeeld dit nieuwsbericht van de Volkskrant, red.). En dan met name de ethische vraagstukken die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Met de huisartsen in opleiding kijk ik aan het begin van het jaar altijd naar aflevering 6 van ‘de volmaakte mens’, waarin filosoof Michael Sandel een publiekscollege geeft en morele vragen aansnijdt die de ontwikkelingen in de gentechnologie oproepen. Hoe oud willen we worden? Hoe fit? Hoe slim? Hoe volmaakt? Vragen waar niet een-twee-drie antwoord op te geven is, maar die wel relevant zijn voor de toekomst.

Wat voor medisch nieuws verwacht u in 2019?

Moeilijke vraag. Ik hoop het besef dat als je verwacht van volwassenen dat ze hun eigen (gezonde) keuzes maken met betrekking tot hun gezondheid, ze dit wel geleerd moeten hebben in de eerste 18 jaar van hun leven. Ik denk dat het als samenleving heel zinvol is om te investeren in de gezondheidsvaardigheden van deze nieuwe generatie.

Welke rol vindt u dat onderwijs moet spelen, als het gaat om medische berichtgeving in de media?

Als huisarts word ik wekelijks geconfronteerd met patiënten die iets gelezen of gehoord hebben in het nieuws. Daar zit onzin bij, maar ook heel vaak betreft het nuttige informatie. Of het ook relevant is voor de betreffende patiënt valt nogal eens te bezien. Het is heel prettig om als dokter te weten hoe je op relatief eenvoudige wijze het medische nieuws kan interpreteren en vertalen naar de praktijk. Een vaardigheid die in de huidige tijd van toegankelijke informatievoorziening niet mag ontbreken en zeker op het programma van de hedendaagse medische opleidingen zou moeten staan.

Als u een medische wens mocht doen, wat werd dan de titel van het bijbehorende nieuwsbericht?

“Alzheimer is vergeten”.

Kunt u kort vertellen wie u bent, en wat u doet?

Ik ben Stella Trompet, wetenschapper bij de afdeling Ouderengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum en betrokken bij het onderwijs van de master Vitality and Ageing. Het onderzoek op onze afdeling gaat over mogelijke risicofactoren van ouderdomsziekten, en of dit een genetische oorsprong heeft. Daarnaast onderzoeken we of we op basis van geriatrische maten, zoals afhankelijkheid en cognitief functioneren, kunnen voorspellen of behandelingen bij de oudste ouderen zinvol zijn.

Is u het afgelopen jaar iets opgevallen in het medische nieuws?

Wat ik een interessante discussie vond was de commotie rondom het nieuwsbericht “Zelfs één glaasje is er voor je gezondheid één te veel”, in navolging van een artikel gepubliceerd in een bekend wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Echter dit was niet wat de auteurs van het wetenschappelijke artikel hadden laten zien. Achteraf bleek het persbericht van het Erasmus MC al niet te kloppen en hebben journalisten dat overgenomen. In ieder geval was de eindconclusie dat pas vanaf 100 gram (ongeveer 10 glazen) alcohol per week het risico op overlijden omhoog gaat.

Wat voor medisch nieuws verwacht u in 2019?

Ik verwacht vooral veel nieuws over onderzoek waarbij men met behulp van CRISPR-Cas genetische variatie kunnen aanpassen in menselijke cellen, waardoor het misschien mogelijk wordt dat bepaalde genetische aandoeningen minder optreden of eerder verholpen kunnen worden (Dokter Media schreef in 2016 bijvoorbeeld over mogelijke toepassing bij sikkelcelziekte, red.). Daarnaast verwacht ik veel berichtgeving over welke gezonde levensstijl we moeten toepassen om hart- en vaatziekten tegen te gaan.

Welke rol vindt u dat onderwijs moet spelen, als het gaat om medische berichtgeving in de media?

Wij moeten onze medische studenten, maar ook dokters en patiënten leren dat de berichtgeving in de media vaak met nuance geïnterpreteerd moet worden. Het is belangrijk om naar het originele artikel terug te gaan en dat eerst kritisch te lezen voordat we gestelde conclusies in de media geloven.

Als u een medische wens mocht doen, wat werd dan de titel van het bijbehorende nieuwsbericht?

“Preventief medicijn tegen het ontstaan van kanker gevonden”, maar helaas zijn we nog niet zo ver…

Kunt u kort vertellen wie u bent, en wat u doet?

Ik ben internist-infectioloog en hoogleraar farmacotherapieonderwijs. Ik werk op de locatie VUmc van het Amsterdam UMC. Ik voel me primair dokter met als missie optimale zorg en secundair wetenschapper met als missie optimale farmacotherapie.

Is u het afgelopen jaar iets opgevallen in het medische nieuws?

Ik denk dan eerst aan werk uit onze eigen groep. David Brinkman promoveerde met als hoofdboodschap dat de kennis van farmacotherapie, dus goed medicijnen voorschrijven in Nederland en in Europa onder de maat is. Waardoor te veel voorschrijffouten. Dokter Media heeft hier ook aandacht aan besteed. En Tim Schutte promoveerde op een door ons bedacht nieuw onderwijsconcept, namelijk de studentenpoli: een methode om studenten vroeg in de studie verantwoordelijkheid in de dagelijkse praktijk te laten leren. We hopen dat ze daardoor als arts beter gaan voorschrijven. Internationaal vond ik de meest spraakmakende publicatie een studie in het New England Journal of Medicine waar uit bleek dat je endocarditis (ontsteking van een hartklep) ook met tabletjes antibiotica kunt behandelen terwijl we dit nu altijd 6 weken lang per infuus doen. Het betekent dat de patiënt veel eerder naar huis kan en minder ziekenhuis-gerelateerde problemen krijgt. Ook in deze tijden van beddenkrapte zeer aantrekkelijk. En het past ook in mijn visie dat als je een goede medicijnconcentratie hebt in je bloed het niet uitmaakt of je het per infuus geeft of als tablet.

Wat voor medisch nieuws verwacht u in 2019?

Ik hoop op goed nieuws over een effectief HIV vaccin.

Welke rol vindt u dat onderwijs moet spelen, als het gaat om medische berichtgeving in de media?

Ik maak me zorgen over de verschuiving van wetenschappelijke kennis/feiten naar meningen in de media. We zien dit in social media, in praatprogramma’s op tv etc.. De expert kan ook vaak onvoldoende duidelijk de boodschap overbrengen. Veel van ons zijn hier niet in getraind. Dat vind ik zo mooi aan Dokter Media. Jullie nemen wel deze rol om op een duidelijke manier de leek te informeren. En dat is best een uitdaging en niet altijd makkelijk. Maar wij, de medische beroepsgroep en universiteiten in het bijzonder, zouden meer leidend moeten zijn in het op een heldere en duidelijke manier verspreiden van feiten in plaats van meningen.

Als u een medische wens mocht doen, wat werd dan de titel van het bijbehorende nieuwsbericht?

“Eén online medicatiedossier gekoppeld tussen huisarts, specialist, apotheker en patiënt”

Volg ons op social media