Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“De ernst van tinnitus is nu te meten, tussen de oren”

07 maart 2021

Alweer een poosje geleden, op 19 november 2020, schreef NRC over een nieuw instrument om de aanwezigheid en ernst van oorsuizen (tinnitus) te meten: “Een betrouwbare objectieve meting van tinnitus maakt het bijvoorbeeld mogelijk om veranderingen als gevolg van behandelingen te volgen”. Uit onderzoek zou blijken dat een scan waarbij het zuurstofgehalte in de hersenen wordt gemeten, een betrouwbaar meetinstrument zou zijn om mensen met en zonder tinnitus te onderscheiden. Echter betekent dit nog niet direct dat deze scan ook in de praktijk kan worden gebruikt en – al zou dit daadwerkelijk zo zijn – dan is nog maar de vraag wat de meerwaarde is, omdat er voor tinnitus nog weinig effectieve behandelingen zijn.

Een review door: Coby Lindeboom, coassistent met een interesse voor Keel-Neus-Oorheelkunde
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

Deze kop kan eigenlijk op meerdere manieren gelezen worden. Het suggereert in ieder geval dat het nu mogelijk is om tinnitus te kunnen meten. En dat zou mooi zijn, want momenteel wordt de ernst van tinnitus nog bepaald op basis van een vragenlijst die de patiënt zelf moet scoren, dus minder objectief. Je kan deze kop ook op een andere manier lezen: het probleem van tinnitus zit figuurlijk ‘tussen de oren’. Oftewel het is psychisch en niet zo zeer lichamelijk goed te verklaren, maar alsnog nu wel te meten. Hoe zit dit precies?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Tinnitus, vaak ook oorsuizen genoemd, is het waarnemen van een voortdurend geluid (zoals suizen, piepen of brommen) zonder dat er in de omgeving een geluidsbron aan te wijzen is. De oorzaak van tinnitus is vaak onduidelijk, maar het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door blootstelling aan hard geluid. De bron van tinnitus kan zowel in het gehoororgaan zelf, in het kaakgewricht of in de hersenen liggen. Bij deze laatste oorzaak worden overactieve delen van de hersenen in het gehoorgebied gevonden die continu signalen afgeven, terwijl het geluid er zelf niet meer is. Dit wordt ook wel een fantoomgeluid genoemd. Omdat tinnitus dus iets is wat de patiënt wel ervaart maar wat door diens omgeving niet kan worden waargenomen, is het lastig om de ernst van tinnitus te meten.

Australische onderzoekers hebben onlangs resultaten van een onderzoek gepubliceerd waarbij zij deze hersenactiviteit bij 25 personen met tinnitus vergeleken met 21 personen zonder tinnitus. Dit deden zij m.b.v. functional near infrared spectronomy (fNIRS), een scan waarbij het zuurstofgehalte in verschillende delen van de hersenen wordt gemeten. Hierin werden bepaalde patronen in hersenactiviteit gevonden om personen met of zonder tinnitus van elkaar te kunnen onderscheiden. De onderzoekers concluderen dat fNIRS kan helpen bij het ontwikkelen van een objectieve maat voor tinnitus. Dit kan uiteindelijk voor zowel artsen als patiënten van belang zijn voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Er zijn echter een aantal kanttekeningen bij het onderzoek te plaatsen (die de onderzoekers zelf ook benoemen). Omdat fNIRS een methode is om de buitenste gebieden van de hersenen te analyseren, konden bij dit onderzoek de diepere hersengebieden niet geanalyseerd worden. Daardoor kan het zijn dat een relevant deel van de hersenen voor de diagnostiek van tinnitus alsnog is gemist. Ook is het onderzoek uitgevoerd bij een kleine groep van in totaal slechts 44 patiënten, waardoor het voorbarig is om al harde conclusies te trekken; vervolgonderzoek is daarom gewenst. Tot slot konden de onderzoekers dus personen met en zonder tinnitus van elkaar onderscheiden, maar is nog niet bekend in hoeverre de methode geschikt is om bij willekeurige mensen vast te stellen of (en in welke mate) ze inderdaad tinnitus hebben.

Is dit echt iets nieuws?

In 2013 schreef NRC een vergelijkbaar bericht over tinnitus in relatie tot hersenactiviteit. Aanleiding was toen een interview met een audiologisch wetenschapper die stelde dat “bij de tinnituspatiënten de samenwerking van de hersenstam met de hersenschors minder sterk is”. Het huidige onderzoek heeft zich nu op een ander deel van de hersenen gericht en lijkt daarbij een eerste stap te zijn richting de ontwikkeling van een methode om tinnitus objectief te meten.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

In Nederland hebben naar schatting twee miljoen patiënten last van tinnitus. Hoewel er behandelingen zijn die de tinnitus(last) bij sommige patiënten doen verminderen, zoals cognitieve gedragstherapie, bestaat er tot op heden nog geen behandeling die tot genezing leidt. Daardoor kun je je afvragen wat de meerwaarde van de onderzochte test dan precies is. In het bericht in NRC stelt een Nederlandse hoogleraar audiologie dat een bruikbare test nuttig zou zijn omdat mensen met tinnitus hun ervaren klachten dan bevestigd kunnen krijgen. Daarnaast stelt hij, net als de Australische onderzoekers, dat een objectieve meting handig zou zijn om het effect van een behandeling te beoordelen. Maar de behandelmogelijkheden zijn vooralsnog dus helaas nog beperkt, iets waar ook deze (mogelijke, nog verder te ontwikkelen) nieuwe test weinig aan zal veranderen.

Categorieën:

Tags:

Gerelateerde berichten

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.