Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Slapen naast snurker is slecht voor gezondheid”

06 mei 2018

Kort voor het weekend verscheen op Telegraaf.nl een nieuwsbericht over schadelijke effecten van geluidsoverlast tijdens het slapen: “Een snurkende partner heeft invloed op je bloeddruk”. De Telegraaf baseert zich hierbij op een nieuwsbericht in een Britse krant. Zowel dit Britse nieuwsbericht als het bijbehorende onderzoek blijken afkomstig te zijn uit 2008.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

Slapen naast iemand die snurkt zou slecht zijn voor je gezondheid. Volgens het nieuwsbericht in De Telegraaf zou uit onderzoek blijken dat “het geluid van gesnurk en het geluid van laagvliegende vliegtuigen” leiden tot een stijging van de bloeddruk.
Wat betekent dit nu concreet voor mensen die geluidsoverlast ervaren tijdens het slapen, bijvoorbeeld door een snurkende partner?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Onderzoekers hebben gekeken naar de effecten van ‘nachtelijk omgevingsgeluid’ op de bloeddruk van mensen die in de buurt wonen van een vliegveld. Voor het onderzoek werd bij 140 mensen die in de buurt van een vliegveld woonden, gedurende één nacht verschillende bloeddrukmetingen gedaan. Ondertussen werd met een apparaat ook het geluidsniveau gemeten en later teruggeluisterd wat voor soort geluid er te horen was (verdeeld in: ‘vliegverkeer’, ‘wegverkeer’, ‘overig geluid buitenshuis’ en ‘geluid binnenshuis’).

Uit deze metingen bleek dat de bloeddruk steeg tijdens momenten waarop een hoger geluidsniveau werd gemeten, zowel bij geluid buitens- als binnenshuis. De onderzoekers geven hierbij aan dat snurken “een veelvoorkomende oorzaak voor geluid binnenshuis” was, maar dat zij niet konden bepalen of het snurken werd veroorzaakt door de proefpersoon zelf, of diens partner.

De onderzoekers concluderen op basis van hun onderzoek dat geluidsoverlast kan leiden tot stijging van de bloeddruk en dat hun resultaten overeenkomen met die uit andere onderzoeken “wat duidt op een verband tussen geluidsoverlast en hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, overeenkomstig de algemene stress-theorie”. Zij doen geen uitspraken over de concrete betekenis of eventuele gevolgen van hun onderzoeksresultaten.

Er zijn bij het onderzoek verschillende kanttekeningen te plaatsen, waaronder:

  • Het is uitgevoerd bij slechts 140 personen, wat een vrij kleine groep is.
  • Het is uitgevoerd gedurende slechts één nacht, wat de resultaten afhankelijk maakt van allerlei andere factoren.
  • Er kon niet bepaald worden of de personen wakker werden van geluidsoverlast.
  • Het effect op de bloeddruk hield ongeveer 15 minuten aan, met het onderzoek is niet gekeken naar effecten op bloeddruk op langere termijn.

Is dit echt iets nieuws?

Het onderzoek en ook het Britse nieuwsbericht waarop De Telegraaf zich baseert, blijken al gepubliceerd in 2008. Het wordt niet duidelijk waarom De Telegraaf hier nu over schrijft.

Dat geluidsoverlast een (mogelijk) effect heeft op bloeddruk en hart- en vaatziekten is dus al langer bekend. Zo verscheen in 2008 in Nederland een rapport van het RIVM getiteld ‘Omvang van de effecten op gezondheid en welbevinden in de Nederlandse bevolking door geluid van weg- en railverkeer‘. Hierin wordt geconcludeerd dat “blootstelling aan geluid boven de 60 decibel gedurende dag en avond leidt tot een verhoogde kans op een hartinfarct”, en dat “elk jaar ongeveer 84 hartinfarcten veroorzaakt worden door blootstelling aan geluid van wegverkeer”. Het RIVM schrijft ook dat er “voldoende bewijs is dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden nadelig beïnvloedt”. Vorig jaar stelden milieu- en geluidsdeskundigen dat “herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid in Nederland” is. Zij pleitten daarom voor strengere wettelijke geluidsnormen.

Uit de verschillende onderzoeken en rapporten volgen geen conclusies of aanbevelingen voor individuele personen. Zo blijft onduidelijk welke geluidsniveaus precies tot gezondheidsrisico’s leiden, en welke mensen meer of minder gevolgen kunnen ervaren van die geluidsoverlast. Het is belangrijk je daarbij te realiseren dat hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten vaak veroorzaakt worden door een samenspel van verschillende risicofactoren.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

De Telegraaf schrijft dat “slapen naast een snurker slecht is voor je gezondheid”. Het bericht blijkt gebaseerd op een klein onderzoek uit 2008, waaruit bleek dat nachtelijke geluidsoverlast kan leiden tot stijging van de bloeddruk. Met dat onderzoek kon overigens niet worden vastgesteld of dit inderdaad werd veroorzaakt door een snurkende partner. Desondanks blijkt ook uit verschillende andere onderzoeken dat (stress door) geluidsoverlast in het algemeen kan leiden tot hoge bloeddruk en daarmee één van de vele risicofactoren is voor hart- en vaatziekten. Welke mensen hier meer of minder last van hebben en wanneer geluidsoverlast daadwerkelijk leidt tot gezondheidsrisico’s is echter nog moeilijk te zeggen.

Categorieën:

Gerelateerde berichten

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.