Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Leven ouderen langer als ze niet naar het verpleeghuis gaan?

25 juni 2021

Trouw schrijft dat ouderen die verpleeghuiszorg aan huis krijgen gemiddeld langer leven dan ouderen die naar een verpleeghuis gaan. Bovendien zouden de kosten voor zorg aan huis lager zijn.
Volgens de krant kregen 2100 ouderen in de regio Heerlen de keuze tussen verpleeghuiszorg aan huis (‘VPT’) of opname in een verpleeghuis. Ouderen die zorg aan huis kregen bleken gemiddeld nog drie jaar te leven, ouderen die naar het verpleeghuis gingen gemiddeld nog twee jaar. De bestuursvoorzitter van de betrokken zorggroep noemt als verklaring voor dit verschil in overleving dat “ouderen uit hun sociale context worden getrokken” als ze naar een verpleeghuis gaan.

Een belangrijke kanttekening bij het onderzoek is echter dat helemaal niet zeker is of de ouderen wel een keuze hadden welke zorg ze kregen. Zo zijn de ouderen voor het onderzoek niet willekeurig verdeeld tussen zorg aan huis of zorg in het verpleeghuis. Het zou daardoor best kunnen dat de ouderen die naar het verpleeghuis gingen, dat deden omdat ze zwakker of zieker waren dan de thuisblijvende ouderen. Of dat de thuisblijvende ouderen meer geld of meer mantelzorg hadden waardoor ze thuis konden blijven. Dat zijn allemaal factoren die de uitkomsten van het onderzoek kunnen beïnvloeden.
Verder is er alleen naar overleving gekeken en is de ouderen niet naar de kwaliteit van hun leven gevraagd. Tot slot is nog noemenswaardig dat de betrokken zorggroep de resultaten “koren op de molen van de bestuursvoorzitter” noemt, die vanwege hun “strategie ‘Leid je eigen leven'” zelf sterk voorstander zijn van zorg aan huis. Dat maakt dat de onderzoeksresultaten misschien niet helemaal objectief zijn, en ook niet algemeen van toepassing op andere regio’s.

Uit het onderzoek kan dus niet worden geconcludeerd dat zorg in het verpleeghuis slechter is dan zorg aan huis, of de oorzaak is van een kortere levensverwachting. De belangrijkste conclusie lijkt dat verpleeghuiszorg aan huis in ieder geval een mogelijkheid is voor ouderen wiens situatie dat toelaat. Uit verder onderzoek zal moeten blijken of het mogelijk en nodig is om verpleeghuiszorg aan huis op grotere schaal aan te bieden dan momenteel gebeurt.


Een bericht door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.