Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Antibioticadrank voor pasgeborenen kan soms behandeling via infuus verkorten

13 september 2022

NOS schrijft over een antibioticakuur voor pasgeboren baby’s die voor een deel als drank gegeven kan worden, in plaats van de volledige 7 dagen per infuus. Hierdoor zouden baby’s korter in het ziekenhuis hoeven blijven. Het onderzoek is echter gedaan onder een hele specifieke groep baby’s die niet ernstig ziek waren en waarbij infectie vermoed werd, maar niet aangetoond kon worden. Wij wachten af of het huidige onderzoek reden is om de medische protocollen aan te passen. Vooralsnog blijft het landelijk protocol dat alle baby’s met verdenking op een infectie via het infuus worden behandeld met antibiotica.

Een review door: de redactie i.s.m. Charlotte Nusman, AIOS kindergeneeskunde Amsterdam UMC
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

NOS schrijft over een minder belastende antibioticakuur voor pasgeboren baby’s. Uit de inleiding blijkt dat een deel van de antibioticakuur ook veilig als drank gegeven zou kunnen worden, in plaats van zeven dagen infuus. Dit zou natuurlijk goed nieuws zijn voor de pasgeborenen en hun ouders. Alleen voor welke kinderen geldt dit precies? Is het prikken van een infuus nu verleden tijd?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Onderzoekers uit het Rotterdamse Erasmus MC hebben onderzocht of antibiotica voor pasgeboren baby’s voor een deel als drank gegeven kan worden, in plaats van de volledige 7 dagen per infuus. Zij verdeelden 510 pasgeborenen die geboren waren na een zwangerschapstermijn van minimaal 35 weken, maximaal 28 dagen oud waren en verdacht werden van bacteriële infectie, over twee gelijke groepen. Groep 1 kreeg 7 dagen antibiotica volgens standaard protocol. Bij groep 2 werd na 3 dagen antibiotica via een infuus, overgegaan op antibioticadrank. Na een maand werd gekeken naar het aantal kinderen dat opnieuw ziek was geworden en weer antibiotica nodig had. De onderzoekers gebruikten dit als maat voor de effectiviteit van de behandeling.
In beide groepen kreeg één baby opnieuw symptomen die zouden kunnen passen bij een infectie (koorts, verhoogde ontstekingswaarden, ziektegedrag) waarvoor opnieuw antibiotica gegeven moesten worden. Hierin zat dus geen verschil tussen beiden groepen. Baby’s die antibioticadrank kregen, hoefden gemiddeld korter in het ziekenhuis te blijven (3-4 dagen in plaats van 6-8 dagen) en hoefden minder vaak geprikt te worden voor een nieuw infuus.

Hierbij zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen. De meest belangrijke is dat alleen kinderen met een negatieve bloedkweek (geen bacteriën gevonden in het bloed, dus géén bewezen infectie) zijn meegenomen in het onderzoek. Bij deze groep was het dus sowieso al de vraag of antibiotica nodig waren.

Perinatale infectie

Bacteriële infecties bij pasgeboren baby’s zijn gelukkig zeldzaam, maar kunnen snel ernstige gevolgen hebben als ze niet op tijd worden behandeld. Pasgeborenen met een verhoogd risico hierop, zoals bij spontane vroeggeboorte, langdurig gebroken vliezen of baby’s van zieke moeders worden daarom in het ziekenhuis geobserveerd. Als er veel risicofactoren zijn op een perinatale (ontstaan rondom de geboorte) infectie of de baby lijkt ziek te zijn, dan wordt er na afname van bloed gestart met antibiotica. Het bloed wordt onderzocht om te kijken of er een bacterie in groeit (bloedkweek).  Afhankelijk van hoe het met de baby gaat, wat de ontstekingswaarden zijn en of er daadwerkelijk een bacterie in het bloed gevonden wordt, wordt een besluit genomen over hoe lang de behandeling wordt voortgezet. Als er wel bacteriën worden gevonden is de standaardbehandeling 7 dagen antibiotica via een infuus. Als de baby geen zieke indruk maakt en er worden geen bacteriën gevonden, kan de behandeling na 2 tot 3 dagen worden gestopt. Soms worden er geen bacteriën worden gevonden, maar denkt men wel dat er sprake was van een infectie (omdat de baby bijvoorbeeld nog ziek lijkt), dan wordt soms ook 7 dagen doorbehandeld.

Is dit echt iets nieuws?

De strategie van enkele dagen antibiotica via het infuus gevolg door antibiotica drank is eerder onderzocht in lage- en middel-inkomenslanden waarbij ziekenhuiszorg niet altijd beschikbaar is. Dat het huidige onderzoek in Nederland is uitgevoerd, maakt de resultaten beter toepasbaar voor kinderen die worden geboren in een welvarend land.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Het onderzoek toont aan dat in een kleine groep van pasgeborenen die antibiotica krijgen na de geboorte, uitbehandelen met een antibioticadrank in plaats van antibiotica via het infuus veilig is. Voor deze specifieke groep patiënten betekent dit dat ze een paar dagen eerder naar huis zouden kunnen. Het is nog niet zeker of dit onderzoek voldoende aanleiding is om de behandelprotocollen aan te passen.
Vooralsnog moet een baby die verdacht wordt van een infectie en waarbij een bacterie in het bloed gevonden wordt (of die ondanks behandeling ziekt blijft) nog steeds met een infuus antibiotica krijgen. Daar verandert dit onderzoek nu niets aan.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.