Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Knie-operatie? Ga eerst maar zelf wat doen”

11 december 2015

In Trouw stond vorige week een nieuwsbericht over artrose in de knie. Het bericht informeert over een tweedaagse cursus voor patiënten met deze aandoening.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

De titel lijkt te zeggen dat patiënten iets moeten gaan doen wanneer ze een knieoperatie overwegen of hier voor in aanmerking komen. Dit roept de vraag op of de voorwaarden voor een knieoperatie zijn bijgesteld. Heeft dit direct gevolgen voor patiënten die al op de wachtlijst staan? Geldt dit voor alle of alleen voor bepaalde knieoperaties? En wat moet je dan precies zelf doen?
De inleiding van het nieuwsbericht vermeldt dat patiënten met artrose in de knie in de regio Nijmegen gezamenlijk voorlichting krijgen over onder meer afvallen en bewegen.

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

In Nijmegen geven artsen en fysiotherapeuten sinds kort een cursus aan patiënten met artrose in de knie. De cursus bestaat uit twee sessies van 1,5 uur en wordt gezamenlijk door een huisarts, fysiotherapeut en orthopeed verzorgd. Bij deze cursus krijgen patiënten voorlichting over artrose en de verschillende behandelopties.
Het nieuwsbericht beschrijft dat uit berekeningen van het RIVM blijkt dat het aantal knieoperaties de komende jaren flink zal stijgen. Tegelijkertijd merken orthopeden dat patiënten die op hun spreekuur komen met artrose in de knie, vaak nog niet aan een operatie toe zijn.
Tijdens de cursus worden daarom niet-operatieve behandelmogelijkheden zoals bewegen, afvallen en pijnstilling extra onder de aandacht gebracht. Als patiënt kan je dus ‘eerst zelf wat doen’, vóórdat je in aanmerking komt voor een operatie. De voorlichting kan zo tot minder knieoperaties leiden. Omdat een knieoperatie ongeveer 10.000 euro kost, kan de cursus ook een besparing van zorgkosten opleveren.

Is dit echt iets nieuws?

De in de cursus besproken behandelingen, met de gedachte dat een operatie pas de allerlaatste mogelijkheid is, zijn niet nieuw. Zo adviseert de richtlijn voor huisartsen al jaren om patiënten met artrose in de knie pas naar de orthopeed te verwijzen “bij ernstige klachten ondanks niet-operatieve behandeling”. Eerst geeft de huisarts voorlichting: voldoende bewegen (eventueel met hulp van een fysiotherapeut), zo nodig afvallen (eventueel met hulp van een diëtist), en pijnstilling.
Het is nieuw dat deze voorlichting in de regio Nijmegen wordt gegeven in de vorm van een cursus. Ook nieuw is de opzet van een gezamenlijke cursus door huisartsen, fysiotherapeuten, orthopeden en zorgverzekeraar VGZ.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

De behandeling van artrose in de knie is niet veranderd. Ook verandert er niets voor patiënten die op de wachtlijst staan voor een knieoperatie. Patiënten kunnen met voldoende bewegen, zo nodig afvallen en het gebruiken van pijnstilling inderdaad zelf wat doen aan artrose in de knie.
Patiënten uit de regio Nijmegen kunnen voor voorlichting over deze behandelingen deelnemen aan een cursus. In andere delen van het land kunnen patiënten voor uitleg en begeleiding gewoon terecht bij hun huisarts en/of fysiotherapeut. Wanneer deze behandelingen niet succesvol zijn, blijft een knieoperatie een laatste mogelijkheid.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.