Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Hoe is het nu met…. de ‘gentechmug’?

12 december 2016

Dokter Media blikt in december terug op enkele onderwerpen die dit jaar in onze reviews zijn verschenen. Heeft die “doorbraak” zijn belofte al waar gemaakt? Is het “nieuwe medicijn” inmiddels in gebruik genomen? En waarom horen we niks meer van die “veelbelovende test”?

Dokter Media zoekt het uit en geeft wekelijks antwoord op de vraag: “Hoe is het nu met….?”


Hoe is het nu met…. de ‘gentechmug’?

Een jaar geleden schreef Dokter Media een review naar aanleiding van een nieuwsbericht getiteld “Nieuwe gentechmug draagt malaria niet op de mens over”. Amerikaanse onderzoekers waren er in geslaagd het genetisch materiaal van een mug zodanig aan te passen dat deze resistent werd voor malaria. De onderzoekers noemden dit een belangrijke “eerste stap” richting een nieuw wapen in de strijd tegen malaria. Verder onderzoek moest uitwijzen of de ‘gentechmug’ ook echt ingezet kan worden in malariagebieden.

En…. wat blijkt?

In een interview enkele maanden na publicatie van het onderzoek, stelde het hoofd van de onderzoeksgroep dat voor verder onderzoek “enkele tientallen miljoenen dollars” nodig zijn. Hij gaf daarbij aan dat hun gebruikte techniek niet alleen zou kunnen werken bij malaria, maar ook bij andere ziektes die door muggen worden overgebracht zoals bijvoorbeeld het Zika-virus.
Een half jaar later, oktober 2016, werd bekend dat de universiteit van Californië – waar de onderzoekers werkzaam zijn – een investering van 70 miljoen dollar heeft gekregen. In dit nieuwsbericht wordt duidelijk benoemd dat verder onderzoek naar de ‘gentechmug’ hierbij één van de doelen is
.

Dus…. nu?

Een jaar geleden zetten Amerikaanse onderzoekers “een eerste stap” naar een nieuwe manier om malaria te bestrijden. Nu er geld lijkt te zijn voor verder onderzoek, bestaat de kans dat er meer nieuws volgt over de zogenaamde ‘gentechmug’.
Of de mug ook daadwerkelijk in ‘het wild’ zal worden uitgezet is echter de vraag. Het onderzoek leidt namelijk ook tot een ethische discussie: mag je een genetisch aangepast dier zomaar loslaten in de natuur?

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.