Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Nieuw medicijn kan mogelijk verhinderen dat mug malaria verspreidt

11 oktober 2022

Algemeen Dagblad schreef een tijdje terug over een nieuw medicijn tegen malaria. Het zou de malariaparasiet in de mug uitschakelen daarmee “..nieuwe malariagevallen gedurende een heel malariaseizoen (zou) kunnen voorkomen.” Het onderzoek is echter gedaan in een laboratorium en een kleine groep gezonde vrijwilligers. Daarnaast beschermt het medicijn de ontvanger zelf niet tegen malaria, maar voorkomt het alleen verdere overdracht via de mug. Ook het verhinderen van de verspreiding van malaria zou zeker goed nieuws zijn, maar eerst moet nog blijken of de techniek daadwerkelijk werkt in gebieden waar malaria voorkomt.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

Een nieuw medicijn tegen malaria zou de malariaparasiet ‘in de mug uitschakelen’. Hoe werkt dit medicijn? Voorkomt het ook dat je malaria krijgt? En is dit medicijn al beschikbaar?

Malaria

Malaria is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door parasieten. Deze parasieten hebben een uitgebreide voortplantingscyclus die deels in mensen en deels in muggen plaatsvindt. Je kunt ziek worden van malariaparasieten als je geprikt wordt door een geïnfecteerde mug. Via het speeksel van de mug verspreiden de parasieten van mug naar mens en terug. Muggen raken namelijk weer geïnfecteerd door het prikken van besmette mensen. Malaria zorgt jaarlijks voor vele doden (naar schatting ongeveer 500.000) waarvan het merendeel kinderen zijn in Afrika.

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een medicijn ontwikkeld dat de voortplanting van malariaparasieten in muggen blokkeert. Het medicijn, een bepaald soort eiwit (een antistof) bindt aan het oppervlak van een onrijpe parasiet, waardoor de verdere ontwikkeling van de parasiet stopt. Zo zou een mug na het prikken van een besmet mens, de malariaparasiet niet meer door kunnen geven aan andere mensen. De resultaten van de eerste proeven met toediening van het medicijn aan mensen zijn nu gepubliceerd.

Vijfentwintig jonge gezonde vrijwilligers zónder malaria werden verdeeld over vijf groepen. De eerste 4 groepen kregen het medicijn in verschillende doses per infuus toegediend. De vijfde groep kreeg het medicijn als injectie onder de huid. Proefpersonen werden 12 weken gevolgd. Bijwerkingen waren over het algemeen mild. Geen van de proefpersonen kreeg ernstige bijwerkingen. Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dan TB31F veilig is voor toediening bij mensen.

De effectiviteit van het medicijn werd onderzocht door het bloed van proefpersonen te mengen met malariaparasieten. Dit werd gevoerd aan gekweekte malariamuggen. Deze muggen bleken vervolgens veel minder rijpe malariaparasieten in hun lijf te hebben dan muggen die bloed zónder antistoffen van proefpersonen kregen. De onderzoekers denken dat één toediening van het medicijn voldoende is om 4 maanden lang (de duur van het malaria seizoen) effectief te zijn.

Bij dit onderzoek zijn uiteraard een aantal kanttekeningen te plaatsen. De meest belangrijke die ook door de onderzoekers zelf wordt genoemd is dat dit een laboratoriumonderzoek is waarbij de proefpersonen nog nooit aan malaria waren blootgesteld. Of dezelfde resultaten in het echt worden behaald en ook bij mensen die al eerder malaria hebben gehad, is nog maar de vraag. Daarnaast beschermt dit middel de persoon zelf niet tegen malaria, maar voorkomt het dat muggen het verder kunnen verspreiden. Het is de vraag in hoeverre mensen bereid zijn en het logistiek haalbaar is om elk jaar grote groepen mensen een medicijn via een infuus toe te dienen, als ze daar zelf niet diréct baat bij hebben.

Is dit echt iets nieuws?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de preventie van malaria (lees ook onze eerdere reviews hier en hier). Dit onderzoek is het eerste wat probeert de voortplanting van de malariaparasiet te remmen in de mug. Het zou daarmee een goede ontwikkeling kunnen zijn voor de bestrijding van malaria.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Het onderzoek biedt een mogelijke nieuwe manier om de verspreiding van malaria te remmen. Het medicijn is echter alleen in een laboratorium getest. Of even goede resultaten worden behaald in de algemene bevolking van malaria-gebieden, is nu de grote vraag. Het is nog niet duidelijk wanneer daar meer over bekend wordt. Als je op reis gaat naar een gebied waar malaria heerst, volg dan de richtlijnen van het RIVM of lees deze informatie van Thuisarts.nl.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.