Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Nieuwe gentechmug brengt malaria niet op de mens over”

03 december 2015

In onder meer de Volkskrant verscheen vorige week een bericht over een genetische techniek waardoor muggen de ziekte malaria niet meer op de mens over kunnen brengen: “een nieuw wapen in de strijd tegen malaria”. Het bericht baseert zich op een Amerikaans onderzoek.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Lees ook een vervolg op dit review: “Hoe is het nu met….?”


Wat is er op te maken uit de titel?

De titel vertelt dat er een nieuwe ‘gentechmug’ is die malaria niet op de mens overbrengt. Het woord gentechmug doet vermoeden dat de mug genetisch is veranderd. Hebben onderzoekers dit voor elkaar gekregen? Of heeft de mug zich door omstandigheden zélf aangepast?
Malaria is een ziekte die door muggen op mensen wordt overgebracht. De inleiding van het nieuwsbericht verklaart dat onderzoekers een techniek hebben ontwikkeld waarmee muggen zodanig veranderd kunnen worden dat zij geen malaria kunnen overbrengen (de mug wordt zo ‘resistent’).

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Het nieuwsbericht bespreekt onderzoeksresultaten van de universiteit van Californië. Onderzoekers pasten een gen van een bepaald soort mug zodanig aan dat deze resistent wordt voor de malariaparasiet. Normaal gesproken kunnen deze muggen de parasiet overbrengen op de mens. Dit kan leiden tot het krijgen van malaria. Als muggen resistent zijn voor de parasiet kunnen zij de ziekte niet meer overbrengen op de mens. Ook zorgt de techniek er voor dat vrijwel alle nakomelingen van deze muggen dezelfde eigenschap hebben. Zo ontstaat er een nieuwe muggenpopulatie die resistent is voor de parasiet. Dit kan verspreiding van malaria onder de mens voorkomen.

Is dit echt iets nieuws?

De gebruikte techniek om genetisch materiaal aan te passen is niet nieuw. Wel nieuw is dat deze wordt toegepast bij het resistent maken van muggen. Malaria is al lange tijd een groot gezondheidsprobleem, met name in ontwikkelingslanden. Al tientallen jaren wordt geprobeerd een vaccin tegen malaria te vinden. Dit blijkt om meerdere redenen erg lastig. Naast de zoektocht naar dit vaccin is er nu dus een nieuw inzicht in de strijd tegen malaria: het aanpassen van muggen die de ziekte verspreiden.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

De onderzoekers laten weten dat hun resultaten nog maar “een eerste stap” zijn. De resultaten zijn hoopgevend, maar moeten nog verder worden onderzocht. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend of de resistentie op lange termijn standhoudt. In de Volkskrant vult een muggenexpert aan dat de gebruikte mug alleen in India voorkomt, terwijl malaria voornamelijk een probleem vormt in Afrika.
De gentechmug zou in de toekomst een nieuw wapen kunnen worden in de strijd tegen malaria. De onderzoekers geven daarbij wel aan: de meest effectieve maatregel om geen malaria op te lopen is en blijft het voorkómen van een muggenbeet.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.