Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Onderzoekers: baby’s krijgen microplastics binnen via flesjes”

07 november 2020

Onlangs werd een onderzoek gepubliceerd dat toonde dat een baby in Nederland door het drinken uit plastic drinkflesjes gemiddeld meer dan 3 miljoen microplastics per dag binnen krijgt. Dit zou met name veroorzaakt worden door het verwarmen van de fles. Vrijwel alle grote media in Nederland, zoals de NOS, RTL Nieuws, en De Telegraaf, berichtten genuanceerd over deze bevindingen. Allen schreven zij dat het onbekend is of deze vrijgekomen microplastics gevolgen hebben voor de gezondheid van baby’s. Toch adviseren de onderzoekers het water voor de flesvoeding niet meer in de fles te verwarmen, maar bijvoorbeeld in de een pan. In deze review geven we meer informatie over het onderzoek en over microplastics.

Een review door: de redactie, in samenwerking met Tom van der Meer, arts-onderzoeker UMC Groningen
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

Baby’s lijken door het drinken uit een plastic flesje zogeheten microplastics binnen te krijgen. Wat zijn microplastics precies? Moet het drinken uit plastic flesjes nu worden afgeraden?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Het recent gepubliceerde onderzoek keek naar het wereldwijd vrijkomen van zogeheten ‘microplastics’ uit drinkflesjes voor babyvoeding die gemaakt zijn van een bepaald soort plastic, genaamd polypropeen. Microplastics is een verzamelnaam voor kleine vaste kunststof deeltjes (kleiner dan 5 millimeter) die niet afbreekbaar zijn. Microplastics zijn overal en iedereen krijgt ze in enige mate binnen door het gebruik van verzorgingsproducten, plastic servies, het eten van vis, en zelfs door het inademen van lucht. Eventuele nadelige gezondheidseffecten van de meeste soorten microplastics zijn onbekend. Onderzoekers wilden nu nagaan hoeveel microplastics er vrijkomen tijdens het gebruik van polypropeen drinkflesjes.

Het onderzoek toonde dat het verwarmen van de flesjes, en in mindere mate het schudden ervan, de afgifte van microplastics vergrootte. De mate waarin dat gebeurde, verschilde van fles tot fles. Bijvoorbeeld; bij het verwarmen van de fles tot 25 graden, zoals wordt gedaan bij verwarmen van flesvoeding, kwamen er 0,6 miljoen microplastics per fles per liter vrij, terwijl bij 70 graden, een temperatuur waarop de fles wordt schoongemaakt, er 10 keer zoveel deeltjes vrijkwamen.

Aan de hand van het percentage kinderen wat flesvoeding krijgt, de gemiddelde flesvoeding inname en het marktaandeel van de polypropeen flesjes verspreid over de hele wereld, maakten de onderzoekers een inschatting hoeveel microplastics een baby via flesvoeding zou binnenkrijgen. In Nederland kwam dat uit op gemiddeld meer dan 3 miljoen deeltjes per baby per dag. Dat is hoger dan het wereldwijde gemiddelde (1,6 miljoen) omdat er in Nederland relatief veel flesvoeding wordt gegeven. Of deze microplastics ook effect hebben op de gezondheid van de baby’s, werd niet onderzocht. Waarschijnlijk wordt maar een klein deel van de microplastics ook daadwerkelijk opgenomen. Zoals eco-toxioloog Dick Vethaak tegen de NOS zei: “Microplastics poep je over het algemeen weer uit.”

Is dit echt iets nieuws?

Van sommige stoffen die gebruikt kunnen worden in plastic, zoals bisphenol A en phthalaten, hebben eerdere onderzoeken blootstelling in verband gebracht met een verstoorde ontwikkeling en een hogere kans op het krijgen van ziekten op volwassen leeftijd. Hoewel oorzaak en gevolg in deze gevallen niet is vast te stellen, is het gebruik van deze stoffen in bijvoorbeeld babyflesjes of babyvoeding om die reden verboden in Europa.
Sinds dat verbod worden plastic babyflesjes in meer dan de helft van de gevallen gemaakt van polypropeen; een ander soort plastic. Het huidige onderzoek toont nu aan dat baby’s dus ook kunnen worden blootgesteld aan microplastic door het drinken uit deze polypropeen flesjes. Toch zijn de flesjes nog wel te koop: dat komt omdat het onbekend is of deze microplastics een effect hebben op de gezondheid van de baby’s. Zolang de gevolgen onbekend zijn, is verbieden van de verkoop van dergelijke flesjes lastig (en mogelijk ook onnodig).

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Het onderzoek toont dat Nederlandse baby’s gemiddeld meer dan 3 miljoen microplastics per dag binnen krijgen via het drinken uit polypropeen flesjes, maar eventuele gevolgen hiervan voor de gezondheid blijven onbekend. Het Voedingscentrum adviseert om plastic flesjes niet boven de 30-35 graden te verwarmen voor het klaarmaken van flesvoeding. Omdat er met name microplastics vrijkomen bij het verwarmen van de flesjes, willen de onderzoekers daaraan toevoegen dat het water voor de flesvoeding beter niet in de fles zelf kan worden verwarmd. Ook adviseren zij om het flesje niet te schudden.
Een optie waarbij geen microplastics vrijkomen, is het gebruik van flesjes gemaakt van RVS of glas. Deze producten hebben echter weer andere nadelen: ze zijn zwaarder en glas kan mogelijk breken.
Het Voedingscentrum adviseert overigens om bij voorkeur borstvoeding te geven als dat kan; bij het direct uit de borst drinken, krijgt de baby geen microplastics binnen.

Het onderzoek naar de verspreiding en de gevolgen van microplastics zet zich voort. Op deze website van de Rijksoverheid kun je lezen wat er bekend is over de afgifte van microplastics door babyflesjes.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.