Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Speelt drugsgebruik een rol bij het krijgen van een beroerte?

31 juli 2023

In het Algemeen Dagblad verscheen een nieuwsbericht over een mogelijke relatie tussen drugsgebruik en het krijgen van een beroerte. Er wordt gesuggereerd dat het gebruik van drugs van invloed kan zijn op het toenemende aantal beroertes onder jonge mensen. Er is echter nog geen oorzakelijk verband aangetoond.

Een review door: Tijmen Bijlard, student geneeskunde AMC Amsterdam. Dit is het winnende review uit de onderwijsopdracht van Dokter Media Onderwijs.
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

Het Algemeen Dagblad kopt dat meer jonge mensen beroertes krijgen. Toegenomen drugsgebruik wordt genoemd als mogelijke verklaring. Maar krijgen echt meer jonge mensen een beroerte? En als dit klopt, wat is dan de rol van drugs?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

In de weken voordat het nieuwsbericht verscheen was er veel aandacht voor drugsgebruik en beroertes. Zo berichtte EenVandaag dat 1 op de 5 festivalgangers van plan is (meer) drugs te gebruiken in plaats van alcohol wegens de stijging van prijzen. Bovendien was het op 9 mei (een dag na verschijnen van het nieuwsbericht) de Europese Dag van de Beroerte. Mogelijk dat dit de aanleiding is geweest voor het schrijven van het nieuwsbericht. Er wordt namelijk niet verwezen naar bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksresultaten.

Vermoedelijk zijn de uitspraken in het nieuwsbericht gebaseerd op een onderzoek uit 2022. In dit Nederlandse onderzoek werden risicofactoren voor het krijgen van een beroerte bij mensen tussen de 18 en 45 jaar in kaart gebracht. Zo’n 5% (68 van de 1322) van de ondervraagde mensen gaf aan regelmatig drugs te hebben gebruikt in het jaar voordat ze een beroerte kregen. Bij 16 mensen worden drugs als de vastgestelde oorzaak voor de beroerte beschreven. De onderzoekers benoemen dat dit getal mogelijk een onderschatting is, omdat deelnemers niet eerlijk kunnen zijn geweest bij het beantwoorden van de vragenlijst. Drugsgebruik wordt dus genoemd als risicofactor om een beroerte te krijgen, maar nergens staat beschreven hoe groot dat risico precies is en voor welke drugs dat in meer of mindere mate geldt.

Is dit echt iets nieuws?

Cocaïne gebruik wordt al langer in verband gebracht met het ontstaan van beroertes. Dit inzicht is dus niet nieuw. In bovenstaand onderzoek wordt nu over een mogelijk breder verband tussen beroertes en drugsgebruik gesproken, maar er is niet aangetoond of dit daadwerkelijk de oorzaak is van het toenemende aantal beroertes onder jonge mensen. Uit cijfers van Volksgezondheid en Zorg blijkt overigens niet dat het aantal beroertes bij jonge mensen duidelijk toeneemt.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Drugsgebruik geeft verschillende gezondheidsrisico’s, waaronder in ieder geval bij bepaalde drugs ook een hogere kans op een beroerte. Maar het is onduidelijk of dat ook dé verklaring is voor een mogelijke toename van het aantal beroertes bij jonge mensen. Hopelijk kan verder onderzoek bijdragen aan het beter voorkómen en behandelen van beroertes.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.