Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Nieuwe urinetest toont uitzaaiing darmkanker in de lever”

25 januari 2020

De Telegraaf schreef onlangs dat een “eenvoudige urinetest mogelijke uitzaaiingen van darmkanker in de lever kan opsporen”. Aanleiding is de promotie van een onderzoeker aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

De Telegraaf kopt dat er een nieuwe urinetest is die uitzaaiingen van darmkanker in de lever aantoont. Dat zou groot nieuws zijn voor artsen en patiënten.
Volgens de inleiding van het bericht biedt de nieuwe urinetest “ongeveer 90 procent zekerheid” bij het opsporen van uitzaaiingen van darmkanker, “evenveel als een CT-scan”. Onder andere LINDA.nl en het Algemeen Dagblad bespreken ook deze “simpele” en “eenvoudige” urinetest.
Hoe werkt deze test precies? En is deze al beschikbaar?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Darmkanker kan zich via bloed- of lymfevaten uitzaaien naar andere organen, waaronder de lever. Uitzaaiingen naar de lever worden op dit moment voornamelijk opgespoord met een CT-scan, echo van de buik en bloedonderzoek.

Een onderzoeker van het Erasmus MC is onlangs gepromoveerd op onderzoek waarbij hij uitzocht of er bepaalde eiwitdeeltjes in de urine aanwezig zijn bij mensen met darmkankeruitzaaiingen in de lever. In dat geval zou een darmkankerpatiënt misschien een urinetest bij de huisarts kunnen doen en minder vaak naar het ziekenhuis moeten om allerlei onderzoeken te ondergaan.
De deelonderzoeken (zoals deze en deze) waaruit deze promotie bestond laten inderdaad zien dat het mogelijk zou zijn om uitzaaiingen in de lever op te sporen door het analyseren van eiwitten in de urine. Dat principe zou de basis kunnen vormen van een nieuwe test.

Er zijn echter verschillende redenen waarom er nog niet van een “nieuwe urinetest” gesproken kan worden. Zo zijn de onderzoeken uitgevoerd op kleine en beperkte groepen patiënten, waarvan de diagnose al bekend was. Het is nog niet duidelijk of de mogelijke test ook voldoende werkt bij willekeurige patiënten met darmkanker. Er is daarom eerst nog vervolgonderzoek nodig voor duidelijk wordt of deze mogelijke test daadwerkelijk bruikbaar is. In dat geval zou de urine overigens samen met een bloedafname naar het ziekenhuis worden gestuurd voor analyse in het laboratorium: het gaat dus niet om een ‘eenvoudige’ urinetest zoals het plassen over een stripje.
De promovendus stelt in een persbericht dat hij hoopt dat de test ‘binnen vijf jaar’ beschikbaar komt.

Is dit echt iets nieuws?

Het meten van eiwit in de urine is al eeuwenoud en kan voor het diagnosticeren van verschillende ziekten gebruikt worden. Nieuwe technieken bieden de mogelijkheid om steeds meer onderscheid te maken tussen verschillende soorten eiwit. Het recente promotieonderzoek borduurt verder op deze gedachte en laat dus ook zien dat dit in de toekomst mogelijk een nieuwe test voor uitzaaiingen van darmkanker zou op kunnen leveren. Maar helaas bestaat deze test nog niet.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Verschillende media schrijven over ‘een nieuwe eenvoudige urinetest’ om te bepalen of er uitzaaiingen in de lever zijn bij darmkankerpatiënten. Aanleiding is promotieonderzoek dat vooral de basis lijkt te vormen voor verder onderzoek naar een nog te ontwikkelen urinetest. Of er ooit een dergelijke eenvoudige urinetest bij de huisarts komt, wat natuurlijk een mooie ontwikkeling zou zijn, is daarom nog de vraag. Op dit moment verandert er echter niets aan de gangbare manier van het opsporen van uitzaaiingen in de lever bij darmkankerpatiënten.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.