Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Ouderen genezen minder snel van een depressie dan jongeren”

22 juni 2018

Naar aanleiding van een artikel in Trouw schreven onlangs meerdere media over het verschil tussen een depressie bij ouderen en jongeren. Het interview was met een van de onderzoekers van een recent gepubliceerd Nederlands onderzoek.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

Als je ouder wordt, ongeveer vanaf veertig jaar, wordt het lastiger om van een depressie te herstellen“, aldus onderzoekster Roxanne Schaakxs vorige week in Trouw. Hoe is dit te verklaren? En betekent dit dat leeftijd voortaan ook van invloed is op de behandeling van een depressie?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Nederlandse onderzoekers wilden weten of er een verschil is tussen het beloop van een depressie bij jonge en oudere mensen. Ook wilden zij nagaan welke factoren de mogelijke verschillen zouden kunnen verklaren.
Hiertoe volgenden zij ruim 1000 patiënten tussen de 18 en 88 jaar gedurende twee jaar, waarbij aan het begin van deze periode de diagnose depressie was gesteld. Vervolgens wilden de onderzoekers vier vragen beantwoorden:

  • Is er nog sprake van een depressie na twee jaar?
  • Was er sprake van chronische, aan de depressie gerelateerde symptomen voor meer dan 80% procent van de twee jaar?
  • Hoe lang duurde het totdat de depressie verdwenen was?
  • In hoeverre verschilde de ernst van de depressie gedurende de twee jaar?

De onderzoekers zagen dat hogere leeftijd een verband hield met een slechtere uitkomst op alle vier vragen. Ten opzichte van mensen onder de 40 jaar hadden mensen van 70 jaar of ouder bijvoorbeeld een twee- tot driemaal zo grote kans dat de depressie na twee jaar nog steeds aanwezig was.

De bevindingen bleven overeind als de onderzoekers rekening hielden met verschillende sociale en gezondheidsfactoren. Over een daadwerkelijke oorzaak van het verschil in beloop van depressie doen de onderzoekers daarom geen uitspraak. Wel suggereren zij dat geheugenproblematiek bij ouderen een rol zou kunnen spelen; zij stellen daarom dat hier bij vervolgonderzoek rekening mee moet worden gehouden.

De onderzoekers concluderen dat leeftijd een risicofactor is voor een langduriger en ernstiger beloop van depressie en dat ouderen daarom een aangepaste, meer intensieve behandeling moeten krijgen.

Is dit echt iets nieuws?

Het is al langer bekend dat een depressie bij jongere en oudere mensen verschillend verloopt. Zo verscheen in 2005 ook een onderzoek dat een verschil aantoonde tussen de uitkomst van een depressie bij mensen van middelbare leeftijd en op hogere leeftijd. Het huidige onderzoek heeft nu in een groter, goed opgezet onderzoek het beloop van depressie bij patiënten met leeftijden die soms wel 70 jaar verschilden kunnen vergelijken. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat met de term ‘jongeren’ in het algemeen mensen tussen de 15-20 jaar worden bedoeld en dat het grootste gedeelte van deze groep niet is onderzocht.

Het is echter nog niet duidelijk waarom depressie bij ouderen minder gunstig verloopt. Zo maakt de huidige huisartsenrichtlijn ook weinig onderscheid tussen leeftijd van patiënten bij de behandeling van depressie. Voor patiënten onder 18 jaar is er wel een aparte richtlijn.

Het huidige onderzoek biedt dus geen nieuwe inzichten in de verklaring voor het ongunstiger beloop van depressie bij ouderen, maar benadrukt wel dat hogere leeftijd op zichzelf hier een risicofactor voor is.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Nederlandse onderzoekers hebben door patiënten van 18-88 jaar met een depressie gedurende twee jaar te volgen bevestigd dat een hogere leeftijd verband houdt met een ongunstig beloop van een depressie. Wat hiervan de oorzaak is, wordt met het onderzoek echter nog niet duidelijk. Wel benadrukken de onderzoekers dat op dit moment nog te weinig aandacht is voor een aangepaste behandeling voor ouderen met een depressie, zij stellen dat ouderen in ieder geval intensievere begeleiding nodig hebben. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen welke factoren het ongunstiger beloop van een depressie bij ouderen kunnen verklaren.

Categorieën:

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.