Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Is suiker slecht voor de hersenen van een kind?

20 april 2021

Een paar dagen terug schreef De Telegraaf dat suiker niet goed is voor de hersenen van een kind. Amerikaans onderzoek zou aantonen “dat hoge suikerconsumptie het leren en het geheugen beïnvloedt”. Dat onderzoek blijkt echter uitgevoerd bij ratten. Daarbij kon niet worden bepaald of suiker de directe oorzaak was van een minder goed geheugen. Het is nog onduidelijk of suiker bij mensen schadelijke invloed kan hebben op de hersenen.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

“Amerikaans onderzoek toont: suiker niet goed voor hersenen van kind”. Met die kop, boven een foto van een kind dat naar de snoeppot grijpt, zet De Telegraaf de alarmerende toon voor hun nieuwsbericht. Pas na de inleiding is te lezen dat het achterliggende onderzoek is uitgevoerd bij ratten. Is er toch al te concluderen dat suiker ook bij mensen schadelijk is voor de hersenen?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Amerikaanse onderzoekers hebben twee groepen jonge ratten met elkaar vergeleken. De ene groep kreeg gewone voeding. De andere groep kreeg naast hun gewone voeding ook onbeperkt suikerwater. De ratten die onbeperkt suikerwater kregen, voerden op latere leeftijd bepaalde geheugentesten minder goed uit dan de ratten die alleen gewone voeding hadden gekregen. Volgens de onderzoekers heeft dit mogelijk te maken met een verandering in darmbacteriën (darmflora): de suikerconsumptie zou tot verandering van darmflora kunnen leiden, en darmflora zou weer tot geheugenproblemen kunnen leiden. Op die manier zou suiker dus schadelijk kunnen zijn voor de hersenen. Zij concluderen dat het belangrijk is om verder onderzoek te doen naar het verband tussen dieet, darmflora en hersenschade voordat er concrete (dieet)adviezen zijn te geven voor de mens.

Het is belangrijk te benadrukken dat het onderzoek dus geen directe oorzaak-gevolg relatie (causaliteit) heeft aangetoond tussen suikerconsumptie en hersenschade. De ratten die suikerwater kregen, aten bijvoorbeeld minder van hun gewone voer. Een tekort aan voedingsstoffen zou daarom een andere verklaring kunnen zijn voor de geheugenproblemen op latere leeftijd. Maar de belangrijkste kanttekening – gelet op de kop in De Telegraaf – is natuurlijk dat het onderzoek is uitgevoerd bij enkele tientallen ratten, en niet bij de mens.

Is dit echt iets nieuws?

Er wordt al lang onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van dieet op de hersenen (zie bijvoorbeeld hier). En ook de mogelijke rol die verandering van darmflora daarbij speelt is al vaak onderzocht (zie bijvoorbeeld hier). Maar hoe die verbanden precies in elkaar zitten is nog onduidelijk. Datzelfde geldt voor suiker: het heeft zeker enige invloed op de hersenen, maar of het ook echt schadelijk is blijft de vraag. Het Amerikaanse onderzoek voegt daar weinig nieuws aan toe en lijkt hooguit interessant voor andere onderzoekers.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Het is nog niet duidelijk of het eten van suiker van directe invloed kan zijn op het ontstaan van hersenschade of geheugenproblemen. Daar is op dit moment in ieder geval nog geen bewijs voor, en ook dit Amerikaanse onderzoek bij ratten verandert daar niets aan. Suiker past in een gezond dieet, zolang je het met mate gebruikt.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.