Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Hoe is het nu met…. de vaginale ring tegen hiv-infectie?

19 december 2016

Dokter Media blikt in december terug op enkele onderwerpen die dit jaar in onze reviews zijn verschenen. Heeft die “doorbraak” zijn belofte al waar gemaakt? Is het “nieuwe medicijn” inmiddels in gebruik genomen? En waarom horen we niks meer van die “veelbelovende test”?

Dokter Media zoekt het uit en geeft wekelijks antwoord op de vraag: “Hoe is het nu met….?”


Hoe is het nu met…. chocolade als “beste medicijn tegen hoesten”?

In februari 2016 schreef Dokter Media een review naar aanleiding van een nieuwsbericht getiteld “Vaginale ring beschermt tegen hiv-infectie”. Dit nieuwsbericht volgde op onderzoek onder Afrikaanse vrouwen waaruit bleek dat een vaginale ring met medicijnen tegen hiv “enig effect” had op het voorkómen van besmetting met dit virus. Vooral bij jonge vrouwen (onder 25 jaar) viel het beschermende effect tegen. De onderzoekers kondigden destijds aan dat de resultaten van een ander, nog lopend onderzoek, meer inzicht zouden kunnen geven in de werkzaamheid van deze vaginale ring.

En…. wat blijkt?

Enkele weken terug verschenen de resultaten van dit andere onderzoek. Bijna 2000 Afrikaanse vrouwen kregen gedurende 2 jaar iedere maand ofwel een vaginale ring met anti-hiv medicijn, ofwel een placebo-ring. De vrouwen werden maandelijks gecontroleerd op hiv-besmetting.
Ook in dit onderzoek werd enig effect van de vaginale ring gemeten: ongeveer 31% minder hiv-besmettingen. Maar, ook hier was te zien dat de ring minder effect had bij jonge vrouwen
.

Dus…. nu?

In een ander artikel in hetzelfde wetenschappelijke tijdschrift worden de resultaten van beide onderzoeken besproken. In dit artikel wordt gesteld dat de vaginale ring ‘redelijk effectief’ lijkt bij het voorkómen van hiv-besmetting. Bij jonge vrouwen, die juist het hoogste risico lopen, lijkt de ring echter niet of nauwelijks te werken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jonge vrouwen misschien minder nauwkeurig met de ring omgaan. Ook zou het kunnen dat het lichaam van jonge vrouwen vatbaarder is voor hiv-besmetting. Bovendien beschermt de vaginale ring onvoldoende bij anale sex, waarmee hiv ook kan worden overgebracht.
De vaginale ring lijkt dus een bijdrage te leveren aan de zoektocht naar nieuwe manieren om hiv-besmetting te voorkomen, maar is nog niet hét antwoord: “Een stapje vooruit, maar nog een lange weg te gaan”.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.