Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Vaginale ring beschermt tegen hiv-infectie”

28 februari 2016

Afgelopen week verscheen in De Telegraaf een nieuwsbericht over een vaginale ring als bescherming tegen hiv-infectie. Het bericht schrijft over onderzoek onder Afrikaanse vrouwen.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Lees ook een vervolg op dit review: “Hoe is het nu met….?”


Wat is er op te maken uit de titel?

Een vaginale ring die beschermt tegen hiv-infectie, dat klinkt als een eenvoudige maatregel tegen een ernstige ziekte. Hoe werkt deze ring precies?
Uit de inleiding van het nieuwsbericht blijkt de ring antivirale medicatie te bevatten en zou deze “ongeveer een kwart van de infecties” kunnen voorkomen.

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Het nieuwsbericht baseert zich op resultaten van Amerikaans onderzoek. Voor dit onderzoek werden ruim 2600 Afrikaanse vrouwen verdeeld over twee gelijke groepen. Eén groep vrouwen kreeg een vaginale ring voorgeschreven met een medicijn dat besmetting met het hiv-virus kan voorkómen (‘medicijnring’). De andere groep vrouwen kreeg een vaginale ring zonder medicijn (‘placeboring’). De vrouwen konden de ring zelf vaginaal inbrengen waarna deze een maand kon blijven zitten. Alle vrouwen kregen maandelijks eenzelfde nieuwe ring voorschreven. Tegelijkertijd werd bloed afgenomen zodat gecontroleerd kon worden op hiv-besmetting.
Na ruim 1,5 jaar waren er in de medicijnringgroep 27% minder hiv-besmettingen dan in de placebogroep. Als alleen gekeken werd naar vrouwen ouder dan 25 was dit verschil zelfs groter (61%). Voor vrouwen jonger dan 25 jaar leek het gebruik van de medicijnring nauwelijks tot minder hiv-besmetting te leiden (10% verschil). De onderzoekers denken dat het verschil tussen deze leeftijdscategorieën mogelijk verklaard kan worden doordat de ‘oudere’ vrouwen de ring ook daadwerkelijk volgens het voorschrift hebben gebruikt (ze zijn meer ‘therapietrouw‘). Hierdoor zouden zij meer effect hebben van het gebruik van de medicijnring dan de vrouwen jonger dan 25 jaar. Ze merken daarbij wel op dat de therapietrouw in hun onderzoek niet precies kon worden vastgesteld.
De onderzoekers concluderen uiteindelijk dat de vaginale medicijnring “enig effect” kan hebben op het voorkómen van hiv-besmetting: het effect van de medicijnring was “meetbaar”, maar “niet zo groot als vooraf gehoopt”.

Is dit echt iets nieuws?

De onderzoekers van de medicijnring schrijven dat al langer geprobeerd wordt hiv-besmettingen te voorkómen met antivirale medicatie, bijvoorbeeld door vrouwen pillen of een vaginale gel voor te schrijven. Omdat uit meerdere onderzoeken bleek dat vrouwen de medicatie niet altijd trouw gebruikten, was niet duidelijk of de medicatie überhaupt werkte. Met de vaginale ring hopen de onderzoekers nu een middel te hebben dat therapietrouw ten goede komt omdat de ring na plaatsing een maand lang kan blijven zitten. Bovendien zou de ring weinig lichamelijke bijwerkingen geven omdat het medicijn al op de plek zit waar de hiv-besmetting moet worden voorkomen.
Het idee dat een vaginale ring een goede manier zou kunnen zijn om vrouwen te beschermen tegen een hiv-infectie is overigens ook niet nieuw. Zo schreef De Telegraaf in 2014 al over een (nog in ontwikkeling zijnde) vaginale ring.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

De vaginale ring met antivirale medicijnen in dit Amerikaanse onderzoek lijkt enig effect te hebben bij het beschermen van vrouwen tegen hiv-infectie. Resultaten van een nu nog lopend onderzoek zouden meer inzicht moeten geven in het effect van deze ring.
Mocht de vaginale ring daadwerkelijk op de markt komen, zouden vrouwen daarmee een manier krijgen om zichzelf te kunnen beschermen tegen hiv-besmetting. Zo zouden zij minder afhankelijk zijn van het condoomgebruik van hun partner.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.