Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“E-sigaret helpt best bij stoppen met roken”

03 februari 2019

Verschillende media schreven deze week over onderzoek naar manieren om te stoppen met roken. Uit Engels onderzoek zou blijken dat de e-sigaret daarbij beter werkt dan andere ‘nicotinevervangende oplossingen’. De afgelopen jaren bleek de e-sigaret zelf echter ook verre van gezond.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

NU.nl, De Telegraaf en het Algemeen Dagblad berichten over Engels onderzoek naar verschillende ‘nicotinevervangende oplossingen’: uit het onderzoek zou blijken dat mensen die een e-sigaret gebruiken vaker succesvol stoppen met roken dan mensen die bijvoorbeeld nicotine kauwgom of pleisters gebruiken.
Is de e-sigaret nu de onbetwiste eerste keus voor mensen die willen stoppen met roken?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Engelse onderzoekers voerden een onderzoek uit met bijna 900 mensen die een stoppen-met-roken spreekuur bezochten. Deze deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee groepen: de ene groep werd gevraagd een e-sigaret te gaan gebruiken, de andere groep kreeg één of meer nicotinevervangers zoals nicotine kauwgom, mondspray of pleisters. Beide groepen werden de eerste vier weken ondersteund met gesprekken op het spreekuur, en daarna na een half jaar en na een jaar gebeld om te vragen of ze waren gestopt met roken. Van de mensen die een e-sigaret hadden gebruikt gaf na een jaar 18% aan dat ze waren gestopt met roken, in vergelijking met 9.9% van de mensen die de andere manieren hadden gebruikt. De onderzoekers concluderen daarom dat e-sigaretten effectiever zijn bij het stoppen met roken dan andere nicotinevervangende middelen.

Is dit echt iets nieuws?

Ruim drie jaar terug schreef Dokter Media al eens over onderzoek naar de e-sigaret. Amerikaanse onderzoekers stelden toen dat “e-sigaretten niet moeten worden aanbevolen als stopmethode”, omdat de e-sigaret onvoldoende zou helpen bij stoppen met roken. De Nederlandse huisartsenrichtlijn schreef destijds dat de e-sigaret even goed zou werken als andere nicotinevervangende middelen. Wat dat betreft is het nu dus nieuw dat de e-sigaret juist “het best” lijkt te werken.
Dokter Media wees echter toen al op waarschuwingen voor de gezondheidsrisico’s van het gebruik van de e-sigaret. Uit onderzoek van het RIVM blijkt weliswaar dat de e-sigaret minder ongezond is dan gewone sigaretten, maar wel “zo onveilig is, dat consumenten ze niet langdurig en structureel zouden moeten gebruiken”. Bovendien zijn er nog maar weinig langetermijneffecten bekend van het gebruik van de e-sigaret. Om deze redenen schrijft de vernieuwde huisartsenrichtlijn nu dat de e-sigaret niet moet worden geadviseerd.

Een ander interessant punt is de motivatie van mensen om te stoppen met roken: uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het wel of niet gemotiveerd zijn om te stoppen met roken van belangrijke invloed is op de succeskans van een stoppoging (ongeacht de daarbij gebruikte methode). In het Engelse onderzoek waren alle deelnemers gemotiveerd om te stoppen met roken – zij bezochten daarom het stoppen-met-roken spreekuur. Om die reden zijn de uitkomsten van dit onderzoek niet zomaar te vertalen naar willekeurige mensen die overwegen om te stoppen met roken.

Verder is nog belangrijk te noemen dat het onderzoek alleen de e-sigaret en andere nicotinevervangende middelen met elkaar heeft vergeleken – er is niet gekeken naar andersoortige hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld medicatie.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Uit Engels onderzoek blijkt dat mensen die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken daar vaker in slagen als zij een e-sigaret gebruiken dan wanneer zij andere nicotinevervangers zoals kauwgom of pleisters gebruiken. Dat betekent echter niet direct dat de e-sigaret ook de beste keuze is: de e-sigaret kent verschillende gezondheidsrisico’s en langetermijneffecten van het gebruik zijn nog onbekend. Om die reden wordt in Nederland het gebruik van de e-sigaret afgeraden en wordt (naast ondersteunende gesprekken) de voorkeur gegeven aan andere nicotinevervangende middelen of het gebruik van medicatie.
Mensen die overwegen te stoppen met roken kunnen dit bespreken met hun huisarts of diens praktijkondersteuner.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.