Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Wie gezond leeft, verlengt het leven met zes jaren”

10 februari 2019

Met een groot Nederlands onderzoek “is voor het eerst gemeten wat gezond leven concreet oplevert: langer leven zonder dodelijke ziekte. Maar wel meer dementie.”

Review door: redactie i.s.m. Gezondheid en Wetenschap
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

NRC schrijft dat “mensen die niet roken, niet te zwaar zijn en een goede bloeddruk hebben, gemiddeld zes jaar langer leven dan mensen mét die drie risicofactoren”. Volgens de Volkskrant “blijft roken gewoon sluipmoordenaar nummer 1“. Mensen “met een gezonde leefstijl” zouden minder snel diabetes, hartziekten en longziekten krijgen, “maar: andere ziekten komen daarvoor in de plaats, zoals dementie”.
Waar komen deze conclusies precies vandaan? En wat is eigenlijk een ‘gezond leven’?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Onderzoekers van het Erasmus MC volgden tussen 1989 en 2012 meer dan 9000 gezonde inwoners van een Rotterdamse wijk. Zij waren minstens 45 jaar oud en met een gemiddelde leeftijd van bijna 64 jaar. De onderzoekers noteerden hoeveel personen gedurende deze periode een hart- en vaatziekte, beroerte, chronische longziekte (vooral COPD), diabetes, kanker of dementie ontwikkelden. Ook hielden zij gegevens bij over drie risicofactoren: roken, hoge bloeddruk en overgewicht. Een risicofactor is een omstandigheid die de kans op ziekte vergroot.

Tegen het einde van de onderzoeksperiode waren 814 deelnemers getroffen door een beroerte, ontwikkelden 1571 deelnemers een hartziekte, 625 diabetes, 1004 een chronische longziekte, 1538 kanker en 1065 dementie. Het risico op minstens een van de aandoeningen bedroeg 94% voor mannen en 92,8% voor vrouwen. Een op drie deelnemers die een van de genoemde ziekten ontwikkelde, kreeg er nog een tweede van deze ziekten bij.

Ook deelnemers die niet rookten, een normaal gewicht hadden en een normale bloeddruk liepen meer dan 90% kans om aan het einde van hun leven een van de genoemde ziekten te ontwikkelen, maar zij werden gemiddeld negen jaar later ziek. Wie niet rookt, een normale bloeddruk heeft en slank is, leeft gemiddeld zes jaar langer dan diegenen die roken, een hoge bloeddruk en overgewicht hebben.

Wie gezond leeft, loopt overigens niet méér risico op dementie dan personen met ongezonde leefgewoonten. Maar omdat niet-rokende personen zonder overgewicht en hoge bloeddruk veel meer gespaard blijven van hart- en vaatziekten, longziekten en kanker, komt dementie als ‘eerste ziekte’ meer voor in deze groep.

Is dit echt iets nieuws?

Er is veel onderzoek gedaan naar levensstijl en het ontwikkelen van ziekten. In het huidige onderzoek zijn nu drie risicofactoren (roken, gewicht, bloeddruk) bekeken maar werd de invloed van lichaamsbeweging, gezonde voeding of socio-economische en milieufactoren niet onderzocht. Dit zijn over het algemeen ook factoren die passen bij ‘gezond leven’ waardoor uit het onderzoek eigenlijk niet direct te concluderen valt dat ‘gezond leven’ tot een langer leven leidt; maar alleen dat niet roken en het niet hebben van overgewicht en hoge bloeddruk gemiddeld leidt tot zes jaar langer leven.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Uit een groot Nederlands onderzoek blijkt dat wie niet rookt, een gezond gewicht en een normale bloeddruk heeft gemiddeld negen jaar later hart- en vaatziekte, longziekte of kanker krijgt en gemiddeld zes jaar langer leeft. Wie lang leeft dankzij een gezonde levensstijl, heeft wel meer kans om aan het einde van het leven dementie te ontwikkelen. Wat de invloed is van andere ‘gezonde leefstijl’-factoren als lichaamsbeweging of gezonde voeding is in dit onderzoek niet meegenomen. Omdat deze factoren echter verband houden met de onderzochte risicofactoren, lijkt het aannemelijk te kunnen stellen dat ‘een gezonde leefstijl’ gemiddeld genomen inderdaad leidt tot een langer leven.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.