Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Hoe is het nu met… de “helse hoofdpijn-hulp”?

29 december 2018

Dokter Media blikt in december terug op enkele onderwerpen die dit jaar in onze reviews zijn verschenen. Heeft die “doorbraak” zijn belofte al waar gemaakt? Is het “nieuwe medicijn” inmiddels in gebruik genomen? En waarom horen we niks meer van die “veelbelovende test”?

Dokter Media zoekt het uit en geeft wekelijks antwoord op de vraag: “Hoe is het nu met…?”


Hoe is het nu met… de “helse hoofdpijn-hulp”?

“Er is licht aan de horizon voor patiënten die in het diepst van hun ellende alleen maar duisternis willen”. Dit schreef De Telegraaf in januari 2018 over patiënten met migraine naar aanleiding van een interview met een hoogleraar neurologie. Deze hoogleraar kondigde destijds aan dat er “nog dit jaar écht betere antimigrainemiddelen op de markt komen”. Enkele maanden daarvoor waren al nieuwsberichten verschenen over deze nieuwe medicijnen.

Dokter Media schreef in reviews bij de verschillende berichten dat resultaten van onderzoek naar deze medicijnen inderdaad positief waren, “maar of de medicijnen dit jaar al beschikbaar komen, is nog niet bekend. De veiligheid en kosten van de medicijnen zullen daarin naar verwachting nog een belangrijke rol spelen”.

En…. wat blijkt?

Op 30 juli van dit jaar maakte de fabrikant van één van deze nieuwe medicijnen bekend dat hun medicijn erenumab (merknaam Aimovig) was goedgekeurd voor toelating tot de Europese geneesmiddelenmarkt. Het middel is daarna ook goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor toelating op de Nederlandse markt. Dit medicijn is daarmee het eerste van deze ‘op antilichamen gebaseerde medicijnen’ dat beschikbaar is gekomen voor patiënten met migraine. Het andere vergelijkbare medicijn fremanezumab is inmiddels aangemeld ter goedkeuring en wordt naar verwachting in maart 2019 geregistreerd.

Registratie en goedkeuring van medicijnen betekent echter alleen dat artsen de medicijnen mogen voorschrijven, maar nog niet dat deze ook door de zorgverzekeraar worden vergoed. Het Nederlandse Zorginstituut geeft hier advies over na beoordeling van zowel de werkzaamheid als de kosten van een nieuw medicijn. En omdat deze nieuwe medicijnen behoorlijk duur zijn en nog niet voldoende bekend is bij welke patiënten met migraine de medicijnen daadwerkelijk werkzaam zijn, is nog onzeker of het Zorginstituut zal adviseren om de medicijnen te vergoeden. Een aantal maanden terug schreef de NOS hier nog een bericht over, waarin zowel voorstanders als critici over de vergoeding aan het woord komen.

Dus…. nu?

Op de website van het Leids Universitair Medisch Centrum, waar de hoogleraar werkzaam is en onderzoek wordt gedaan naar deze medicijnen, staat in een bericht van augustus: “Naar schatting zal Aimovig zo’n 6000 euro per patiënt per jaar kosten. Het blijft daarom nog steeds de vraag hoe de vergoeding in Nederland geregeld gaat worden en welke migraine patiënten hiervoor in aanmerking komen. Zodra meer bekend is, zal er weer een update op de website worden geplaatst.” Op de website ‘horizonscan geneesmiddelen’ is ook na een update van enkele weken terug nog over het medicijn erenumab te lezen dat het “vergoedingsdossier in behandeling is bij het Zorginstituut”.
Wanneer het Zorginstituut verwacht het advies over vergoeding uit te brengen, is bij ons niet bekend. Tot die tijd is de medicatie dus alleen beschikbaar tegen eigen betaling. Om te controleren of er inmiddels een advies is uitgebracht over de vergoeding, adviseren wij de websites van het Zorginstituut, het LUMC en de Nederlandse Hoofdpijnvereniging in de gaten te houden.
Patiënten met migraine die zich afvragen of deze behandeling voor hen geschikt is, kunnen dit bespreken met hun behandelend huisarts of neuroloog.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.