Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Magnesium mogelijk geschikt bij behandeling tegen matige depressie”

01 juli 2017

Eind juni publiceerde NU.nl een nieuwsbericht over het gebruik van magnesium als behandeling tegen depressie. Het bericht komt voort uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit van Vermont.

Review door: Marlou van de Loo, huisarts in opleiding, Universiteit Maastricht
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

Het nieuwsbericht beschrijft magnesium als “een veilig en effectief middel voor de behandeling van een milde tot matige depressie”. De effecten zouden volgens onderzoekers zelfs vergelijkbaar zijn met die van de meest voorgeschreven vorm van antidepressiva, zogeheten ‘selectieve serotonine-heropnameremmers’ (SSRI’s). Eén van de onderzoekers noemt de resultaten hoopgevend “gezien de grote behoefte aan aanvullende behandelmethodes tegen depressie”.
Zou magnesium voortaan moeten worden geadviseerd als behandeling tegen depressie? Hoe effectief is behandeling met magnesium precies?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Magnesium is een mineraal dat onder andere nodig is voor de vorming van bot, de werking van spieren en de overdracht van zenuwprikkels. Magnesium zit in graanproducten, groentes, noten, melkproducten en vlees, en is als voedingssupplement vrij verkrijgbaar.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er mogelijk een verband bestaat tussen  inname van (te weinig) magnesium en depressie. Amerikaanse onderzoekers wilden nu nagaan of de inname van extra magnesium de symptomen van depressie kan verminderen.
Er deden 126 mensen mee aan het onderzoek. Zij hadden op basis van een depressie-vragenlijst (maximale score van 27 punten) bij het begin van het onderzoek een ‘milde’ (score 5-9 punten) tot ‘matige’ (score 10-19 punten) depressie. De meeste deelnemers (circa 75%) hadden al een behandeling voor depressie (medicatie of psychotherapie) en gingen hier ook mee door tijdens het onderzoek. De deelnemers werden gedurende 12 weken gevolgd en verdeeld over twee groepen: de eerste groep kreeg 6 weken lang magnesiumtabletten (248mg magnesium) en de volgende 6 weken niet meer; de tweede groep kreeg juist de eerste 6 weken nog geen extra magnesium maar kreeg gedurende de laatste 6 weken de tabletten. De deelnemers vulden gedurende de hele periode van 12 weken regelmatig de depressie-vragenlijst in.

In beide groepen werd tijdens de periode van extra magnesiuminname een afname van de scores op de depressie-vragenlijst gezien van ongeveer 5 punten. In de eerste groep nam de score na het stoppen van magnesium weer licht toe (1 punt), in de tweede groep nam de score al vóór het starten van magnesium bijna 2 punten af. Er werden weinig bijwerkingen gerapporteerd en 54% van de deelnemers gaf aan magnesium in de toekomst te willen gebruiken.
De onderzoekers concluderen op basis hiervan dat het gebruik van extra magnesium effectief en veilig is bij behandeling tegen depressie, en al snel effect heeft.

Wat belangrijk is om te vermelden is dat er bij de start van het onderzoek 1340 patiënten benaderd zijn, waarvan uiteindelijk slechts 10% heeft deelgenomen aan het onderzoek. Bovendien vond bij het onderzoek geen blindering plaats: dit betekent dat zowel de patiënten als de onderzoekers precies wisten wanneer een patiënt extra magnesium gebruikte. Dit vertroebelt het beoordelen van het effect van magnesium op klachten van depressie: het zou best kunnen zijn dat de deelnemers erg gemotiveerd waren om magnesium te proberen en zich (deels) al beter gingen voelen door het idee dat inname van magnesium mogelijk zou helpen tegen hun depressie (ook wel het ‘placebo-effect’ genoemd) . Verder had het merendeel van de patiënten al een andere behandeling voor hun depressie tijdens het onderzoek. Dit vertroebelt de resultaten van het onderzoek nog iets verder, en maakt dat de resultaten zeker niet direct van toepassing zijn op alle patiënten met een depressie.Ook is er niets bekend over de langetermijneffecten van de magnesiumtabletten, want het onderzoek heeft slechts 12 weken geduurd. Tot slot is er in het artikel niet terug te vinden hoe NU.nl de vergelijking maakt tussen de effectiviteit van magnesium en SSRI’s.

Is dit echt iets nieuws?

De onderzoekers stellen dat er wereldwijd 350 miljoen mensen depressief zijn en dat 20% hiervan na 2 jaar nog steeds klachten heeft, ondanks behandeling met medicatie en/of psychotherapie. Een nieuwe werkzame behandeling tegen depressie zou daarom veel patiënten kunnen helpen, en uit eerder onderzoek bleek dat magnesium hier misschien een rol bij zou kunnen spelen. De onderzoekers hebben daarom getracht het effect van inname van extra magnesium op symtpomen van depressie te meten. Zij concluderen dat de inname van magnesium effectief en veilig is. Zij noemen daarbij de verschillende beperkingen aan hun onderzoek, maar stellen hierbij: “Of magnesium nou werkt omdat het iets doet met het lichaam, of omdat het werkt vanwege het placebo-effect; het gaat er om dat patiënten er minder klachten van depressie door ervaren.”

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Amerikaanse onderzoekers stellen dat het innemen van magnesiumsupplementen gedurende 6 weken leidt tot een merkbare afname van depressieve klachten. Het is echter nog onduidelijk of dit mogelijk berust op een placebo-effect, of magnesium bij elke depressieve patiënt kan helpen en of magnesium ook op de lange termijn effectief en veilig is. Er zal waarschijnlijk meer onderzoek nodig zijn om te bepalen of magnesium daadwerkelijk een rol kan gaan spelen bij de behandeling van depressie. Tot die tijd is het verstandig de huisarts of psychiater te raadplegen bij klachten van depressie of vragen over een behandeling.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.