Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Zorgt een nieuwe techniek voor minder incontinentie na een prostaatoperatie?

24 november 2021

Onlangs kreeg Dokter Media een vraag van een lezer over een nieuwsbericht van RTL Nieuws: “Klopt het dat een nieuwe techniek de kans op incontinentie na een prostaatoperatie vermindert?”

Het antwoord op die vraag is: daar lijkt het wel op, maar er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen.

Om prostaatkanker te behandelen kan de prostaat soms worden verwijderd door een operatie. Zo’n operatie kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld via een snee onder in de buik (een ‘open’ operatie) of via een kijkoperatie. Een kijkoperatie kan worden uitgevoerd met behulp van een operatierobot. Deze verschillende operaties hebben allemaal voor- en nadelen. De uroloog overlegt samen met de patiënt welke soort operatie het meest geschikt is. Het is niet zo dat een operatie met behulp van een robot altijd beter is dan een operatie zonder robot.

Een regelmatig optredend probleem na een prostaatoperatie is incontinentie, ongewild urineverlies. Dit kan na iedere soort operatie voorkomen. Van prostaatoperatie met behulp van een operatierobot, ook wel RALP genoemd, is bekend dat zo’n 10 tot 20% van de patiënten een jaar na de operatie nog klachten van incontinentie heeft.

Artsen van de Ziekenhuisgroep Twente hebben nu een kleine aanpassing gemaakt aan de manier waarop zij een RALP uitvoeren. Daardoor hoeft een deel van de plasbuis niet meer te worden verwijderd, wat de kans op incontinentie na de operatie kan verkleinen. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat patiënten die met deze nieuwe techniek worden behandeld na een jaar niet in 10-20%, maar nog slechts in 2% van de gevallen klachten van incontinentie hebben. Bovendien lijkt de nieuwe techniek net zo veilig als de oude. De artsen stellen daarom voor deze nieuwe techniek zoveel mogelijk toe te passen tijdens prostaatoperaties die worden uitgevoerd met behulp van een operatierobot.

Bij deze uitkomsten zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen. Allereerst zijn de verschillende technieken niet direct met elkaar vergeleken. Patiënten zijn niet willekeurig verdeeld over twee groepen (zoals bij gerandomiseerd onderzoek), maar werden tot mei 2017 geopereerd volgens de oude techniek en sinds die tijd met de nieuwe techniek. Daardoor bestaat de kans dat patiënten die sinds mei 2017 werden geopereerd om een andere reden dan de nieuwe techniek minder last van incontinentie kregen. Ook betreft het onderzoek slechts één ziekenhuis waarbij de operaties zijn uitgevoerd door slechts twee urologen. De uitkomsten moeten daarom bij voorkeur nog door onderzoek in andere ziekenhuizen worden bevestigd. Tot slot wordt ook in het persbericht van het ziekenhuis terecht benadrukt dat niet alle patiënten met prostaatkanker kunnen worden geopereerd met behulp van een operatierobot. De onderzoeksresultaten zijn daarom niet op alle patiënten met prostaatkanker van toepassing.

Concluderend lijkt deze nieuwe operatietechniek dus inderdaad tot minder incontinentie te leiden, wat mooi nieuws is. Maar het lijkt bovendien waarschijnlijk dat bevestiging van de resultaten door ander onderzoek nodig is voordat – bij de patiënten die ervoor in aanmerking komen – de nieuwe techniek standaard wordt toegepast.


Een bericht door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.