Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Vrouwen: meet regelmatig zelf je bloeddruk na je veertigste”

15 oktober 2017

Dit weekend kopte NRC dat vrouwen na hun veertigste regelmatig hun bloeddruk zouden moeten meten. Aanleiding voor dit bericht is een interview met een hoogleraar vrouwencardiologie van het Radboudumc in Nijmegen.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

Vrouwen zouden vanaf hun veertigste levensjaar zelf regelmatig hun bloeddruk moeten meten. Dit is het advies van hoogleraar vrouwencardiologie Angela Maas van het Radboudumc. Het blijkt hierbij te gaan om vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Waar baseert deze hoogleraar deze uitspraak op? En (hoe) kun je als vrouw weten of je een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebt?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Hoge bloeddruk is een te hoge druk in de bloedvaten. Van deze hoge bloeddruk merk je zelf meestal niets. Het langdurig hebben van een hoge bloeddruk geeft wel een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte. Het is daarom een zogeheten risicofactor.

Vrouwspecifieke risicofactoren zijn risicofactoren die alleen voor vrouwen gelden. Hoogleraar Angela Maas heeft als speerpunt “hartklachten bij vrouwen op middelbare leeftijd en de impact van vrouwspecifieke risicofactoren op hart- en vaatziekten”. De vrouwspecifieke risicofactoren zijn volgens Maas:

  • Vrouwen die tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk hebben gehad
  • Vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad
  • Vrouwen die op jonge leeftijd veel migraine hebben gehad
  • Vrouwen die moeilijk zwanger konden worden

De gedachte hierbij is dat deze gebeurtenissen tijdens de zwangerschap blijvend gevolg hebben voor de bloedvaten. Overigens noemt Maas in het interview met NRC het advies om als vrouw vanaf je veertigste regelmatig zelf je bloeddruk te meten nog wel “een idee”.

Is dit echt iets nieuws?

De gedachte dat het risico op hart- en vaatziekten voor mannen en vrouwen niet gelijk is, is niet nieuw. De huisartsenrichtlijn over hart- en vaatziekten maakt al onderscheid tussen mannen en vrouwen, waarbij onder gelijke omstandigheden het risico voor mannen juist groter is. Op dit moment zijn er geen vrouwspecifieke risicofactoren in deze richtlijn opgenomen.

Vrouwen krijgen gemiddeld op latere leeftijd een hartinfarct, maar ze sterven er vaker aan”, aldus Angela Maas in een interview in 2012 met Medisch Contact. In 2015 publiceerde zij een onderzoek waaruit bleek dat bij vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hadden gehad, een jaarlijkse bloeddrukcontrole een bijdrage levert bij het voorkómen van hart- en vaatziekten.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Een hoogleraar vrouwencardiologie adviseert vrouwen ouder dan veertig jaar met bepaalde risicofactoren om regelmatig zelf hun bloeddruk te meten. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrouwen die rondom de zwangerschap bepaalde complicaties hebben gehad (zoals hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging). Haar advies is vooralsnog niet in richtlijnen opgenomen.
Ondanks dat de huidige huisartsenrichtlijn voor hart- en vaatziekten onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, lijken meerdere onderzoeken aanwijzingen te geven dat er bij vrouwen andere risicofactoren zijn dan bij mannen. Tot welk concreet advies dit leidt, is nu niet duidelijk. Het zelf meten van je bloeddruk vanaf je veertigste is daarmee nu nog “een idee”.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.