Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Steeds meer vrouwen krijgen een hartinfarct”

06 september 2020

Volgens de Volkskrant krijgen jonge vrouwen “steeds vaker” een hartinfarct. In een bericht waarin een journalist schrijft over haar eigen hartinfarct is te lezen dat een vrouwelijke cardioloog zou stellen dat “in onze hypermoderne samenleving een type hartaanval in opmars is onder relatief jonge vrouwen die nergens last van hebben en ineens pats-boem neervallen als ze zaterdagavond met een kop thee op de bank zitten”. Het ‘type hartaanval’ waarop wordt gedoeld wordt SCAD genoemd: een spontane scheur in een bloedvat rond het hart, die niet wordt veroorzaakt door ‘bekende’ risicofactoren zoals overgewicht, suikerziekte of een hoog cholesterol. Een andere vrouwelijke cardioloog zou inmiddels onderzoek doen naar ‘deze trend’ van vaker voorkomende hartinfarcten door SCAD bij jonge vrouwen.
Het is bekend dat SCAD relatief gezien vaak voorkomt bij jonge vrouwen: ruim driekwart van de patiënten met SCAD zijn vrouw. Maar gelukkig is SCAD een zeldzaam ziektebeeld waardoor het toch maar weinig vrouwen treft. In de Volkskrant noemen twee cardiologen getallen die liggen rond de 90 patiënten in Nederland per jaar.

Uit het nieuwsbericht wordt echter op geen enkele manier duidelijk waaruit zou blijken dat SCAD tegenwoordig váker voorkomt, of dat hartinfarcten bij vrouwen in het algemeen “steeds vaker” zouden voorkomen. Uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting blijkt dat het aantal hartinfarcten onder (jonge) vrouwen juist afneemt. En zelfs als blijkt dat de (zeldzame) diagnose SCAD tegenwoordig steeds vaker gesteld wordt, zou het nog best kunnen dat dat vooral is omdat er tegenwoordig vaker onderzoek naar wordt gedaan, of omdat manieren om SCAD te diagnosticeren (zoals het afbeelding van de bloedvaten rond het hart) beter zijn geworden. Ook voor een andere stelling die in het nieuwsbericht wordt gedaan, namelijk die “dat artsen de klachten bij vrouwen niet altijd herkennen als hartproblemen, en hen soms naar huis sturen met de boodschap dat het wel tussen de oren zal zitten”, wordt helemaal geen onderbouwing gegeven. De eigen ervaring van de journaliste – “voordat ik het wist lag ik met gillende sirenes in de ambulance” – strookt er bovendien niet mee.

Het nieuwsbericht lijkt daarom vooral aandacht te vragen voor alertheid op het feit dat ook jonge vrouwen een hartinfarct kunnen krijgen. Maar gelukkig lijkt dat nog altijd een zeldzame gebeurtenis die niet “steeds vaker” leidt tot jonge vrouwen die “pats-boem neervallen”.

Geschreven door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: dit nieuwsbericht is niet gebaseerd op een wetenschappelijk artikel

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.