Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Eenvoudige operatie voorkomt amputatie diabetespatiënt”

01 mei 2017

In verschillende media, waaronder De Telegraaf, verscheen afgelopen week het bericht dat wonden en amputaties bij diabetespatiënten met een eenvoudige ingreep kunnen worden voorkomen: “Een van de grootste angsten van veel diabetespatiënten wordt nu opgelost.” De aanleiding voor de berichten is een persbericht van het UMC Utrecht.

Review door: Lois Daamen, arts-assistent chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

De titel en inleiding van het nieuwsbericht in De Telegraaf suggereren dat met een “eenvoudige operatie” het ontstaan van wonden en zweren aan tenen en voeten bij diabetespatiënten wordt voorkomen. Deze operatieve ingreep blijkt te bestaan uit het ‘losmaken’ van een beklemde zenuw in de enkel, met het doel het gevoel in de voet te verbeteren.
Kan met het losmaken van een zenuw amputatie daadwerkelijk worden voorkomen? En is dit inderdaad een oplossing voor veel diabetespatiënten?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Suikerziekte, ofwel diabetes mellitus, kan leiden tot aantasting van zenuwen in benen en voeten van patiënten. Dit wordt ook wel ‘neuropathie’ genoemd. Deze aantasting van de zenuwen zorgt voor een verminderd of doof gevoel, waardoor patiënten gemakkelijker wonden en zweren aan hun benen en voeten kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan uiteindelijk ook een zogenaamde diabetische voet ontstaan. Bovendien belemmert suikerziekte de wondgenezing en is er een groter risico op wondinfecties. In een vergevorderd stadium is een amputatie soms de enige oplossing om verder uitbreidende ziekte te voorkomen.

Bij sommige patiënten met neuropathie lijkt beklemming van zenuwen bij te dragen aan de gevoelsstoornissen. Door de betreffende zenuw met een operatie meer ruimte te geven zouden de complicaties van neuropathie te voorkomen zijn. Een Nederlandse professor wil daarom in acht Nederlandse ziekenhuizen beginnen met “grootschalig onderzoek naar het gevoel in de voet van diabetici nadat een beklemde zenuw is losgemaakt”. Uit dit onderzoek zal moeten blijken welke patiënten baat hebben bij de ingreep, en of deze operatie veilig en effectief is.

Is dit echt iets nieuws?

Suikerziekte is wereldwijd een groot maatschappelijk en economisch probleem. Dit komt door het groeiende aantal patiënten met deze chronische aandoening en de gevolgen van de ziekte op gebied van medische kosten en ziekteverzuim. Neuropathie is hierbij een belangrijk probleem voor diabetespatiënten. Als daarom kan worden aangetoond dat met een relatief simpele operatie het aantal wonden en amputaties bij diabetespatiënten kan worden verminderd, dan is dit zowel voor de patiënt als op maatschappelijke schaal een belangrijke ontwikkeling.
Het idee van het operatief losmaken van een beklemde zenuw is overigens niet nieuw: een Amerikaanse plastisch chirurg, die ook in de nieuwsberichten wordt genoemd, schreef hier al over in 1992. Als het voorgestelde Nederlandse onderzoek inderdaad van start gaat, komt er hopelijk meer inzicht in de effectiviteit van de operatie.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Onder andere De Telegraaf meldt dat Amerikaanse en Nederlandse plastisch chirurgen een ‘eenvoudige operatie’ hebben ontwikkeld om wonden en amputaties bij patiënten met diabetes te voorkomen. Een Nederlandse professor wil grootschalig onderzoek opzetten naar het effect van de operatie bij diabetespatiënten. Uit de berichten wordt niet duidelijk of de operatie op dit moment al in Nederland wordt uitgevoerd. Ook wordt niet duidelijk welke patiënten wel en welke niet voor de operatie in aanmerking komen.
De Telegraaf stelt dat “een van de grootste angsten van veel diabetespatiënten hiermee wordt opgelost”. Of dit daadwerkelijk het geval is, zal nog moeten blijken. Mocht de operatie inderdaad veilig en effectief blijken, dan is dit voor het grote aantal diabetespatiënten wereldwijd inderdaad een zeer belangrijke ontwikkeling.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.