Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Extra calcium kan zwangerschapsvergiftiging voorkomen”

29 januari 2016

In de Volkskrant verscheen vorige week een bericht over calciumgebruik tijdens zwangerschap. Het bericht informeert over onderzoeksresultaten van de Universiteit Maastricht.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

Volgens de titel kan zwangerschapsvergiftiging (medische naam: pre-eclampsie) worden voorkomen door extra calcium. De inleiding van het nieuwsbericht meldt dat het advies aan alle zwangeren om extra calcium te nemen, zou kunnen leiden tot een kwart minder gevallen van zwangerschapsvergiftiging.

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Met de term zwangerschapsvergiftiging wordt meestal het medische begrip pre-eclampsie bedoeld. Dit is een complicatie van de zwangerschap, met grote risico’s voor zowel moeder als kind. Pre-eclampsie kenmerkt zich met name door hoge bloeddruk en eiwitverlies in de urine. Het kan uiteindelijk leiden tot groeivertraging en/of vroeggeboorte van het kind, en zelfs tot sterfte bij de moeder.
De Universiteit Maastricht doet momenteel onderzoek naar zwangerschapscomplicaties. Een deel van de resultaten van dit onderzoek werd vorige week gepresenteerd op een congres.
Uit berekeningen van de onderzoekers zou blijken dat de helft van het aantal gevallen van pre-eclampsie zou worden voorkomen als álle zwangeren het advies krijgen dagelijks extra calcium te gebruiken. Omdat de onderzoekers ervan uitgaan dat niet alle zwangeren zich aan zo’n advies zullen houden, verwachten ze dat deze vermindering niet de helft maar een kwart zal zijn. Dit zou daarbij een zorgkostenbesparing van 7,5 miljoen euro opleveren. Of extra calcium ook nadelen kan hebben beschrijven nieuws- en persbericht niet.
De onderzoekers adviseren zwangeren het innemen van extra calcium altijd te bespreken met een verloskundige of gynaecoloog. Ze benadrukken daarbij dat multivitaminepreparaten meestal niet voldoende calcium bevatten.

Is dit echt iets nieuws?

Eind 2014 berichtte Kennispoort Verloskunde, dat vorige week ook het eerder genoemde congres organiseerde, al dat extra calcium de kans op pre-eclampsie verkleint. Dit bericht baseerde zich op onderzoek waaruit bleek dat inname van ten minste 1000mg extra calcium tijdens zwangerschap leidt tot minder pre-eclampsie, vooral bij vrouwen met een lage calciuminname en een vergroot risico op pre-eclampsie. Dit onderzoek meldde echter ook dat deze extra hoeveelheid calcium wel een verhoogde kans geeft op een andere zwangerschapscomplicatie: het HELLP-syndroom. Omdat deze complicatie veel minder vaak voorkomt dan pre-eclampsie schreven die onderzoekers toen dat wat hen betreft “de voordelen van het gebruiken van extra calcium opwegen tegen de nadelen”.
Het Maastrichtse onderzoek bevestigt nu de voordelen, maar over eventuele nadelige effecten zoals bijvoorbeeld de mogelijk verhoogde kans op het HELLP-syndroom wordt in zowel de Volkskrant als het Maastrichtse persbericht niets vermeld.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Op dit moment adviseert de Gezondheidsraad zwangere vrouwen een inname van minimaal 1000mg calcium per dag. Ondanks dit advies neemt volgens de onderzoekers van de Universiteit Maastricht maar één op de drie zwangeren voldoende calcium. Mede op basis hiervan concluderen zij dat het advies aan alle zwangeren om dagelijks extra calcium te nemen kan leiden tot een kwart minder gevallen van pre-eclampsie en een zorgkostenbesparing van 7,5 miljoen euro. Of deze extra dosis voor alle zwangeren gelijk is, hoe hoog deze extra dosis zou moeten zijn en of deze bovenop de al geadviseerde dosering van de Gezondheidsraad komt, wordt nog niet geheel duidelijk. Wellicht zal een eventuele publicatie van de onderzoekers hier in de toekomst meer duidelijkheid over geven.
Mits de inname van extra calcium veilig is, kan met deze relatief simpele therapie een groot aantal gevallen van potentieel levensbedreigende pre-eclampsie worden voorkomen. De onderzoekers adviseren zwangeren de inname van extra calcium altijd éérst te bespreken met een verloskundige of gynaecoloog.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.