Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Bloeddrukverlagers helpen ook bij mensen met normale bloeddruk”

29 december 2015

Op NU.nl stond onlangs een nieuwsbericht over bloeddrukverlagende medicatie bij mensen met een normale bloeddruk. Het bericht baseert zich op de uitkomsten van een groot Engels onderzoek.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

De titel meldt dat bloeddrukverlagers ook helpen bij mensen met een normale bloeddruk. Wat betekent dit voor gezonde mensen met een normale bloeddruk? Moeten zij nu ook medicijnen gaan slikken? Wat is eigenlijk een normale bloeddruk? En waar helpen die bloeddrukverlagers dan tegen?
Uit de inleiding van het bericht is op te maken dat het gaat om het verlagen van de normale bloeddruk “van mensen die risico lopen op hart- en vaatziekten”.

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Het nieuwsbericht komt voort uit resultaten van onderzoek door de universiteit van Oxford. Onderzoekers combineerden gegevens van 123 studies naar de effecten van bloeddrukverlaging bij patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Uit deze gecombineerde gegevens bleek dat het verlagen van de bloeddruk bij deze patiënten, ook als deze binnen de ‘normaalwaarden’ valt, het risico op hart- en vaatziekten kan verlagen.

Is dit echt iets nieuws?

Het zou inderdaad groot nieuws zijn als gezonde mensen met een normale bloeddruk bloeddrukverlagers moeten gaan gebruiken. De Engelse krant The Telegraph kopt zelfs dat “aan de helft van alle volwassenen bloeddrukverlagers moet worden aangeboden”. Het gaat in beide gevallen echter niet om gezonde mensen met een normale bloeddruk, maar om patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zoals patiënten met suikerziekte, een chronische nierziekte of een reeds doorgemaakte hart- en vaatziekte zoals een beroerte of een hartinfarct. Bij deze ‘risicopatiënten’ wordt al jaren behandeling van de bloeddruk toegepast.
Wat wel nieuw is, is dat uit het onderzoek blijkt dat patiënten baat kunnen hebben bij het verder verlagen van hun bloeddruk ook als deze al binnen de zogenaamde ‘streefwaarde’ valt. Deze streefwaardes zijn geregistreerd in verschillende richtlijnen, zoals die van huisartsen, internisten en cardiologen. De onderzoekers pleiten ervoor bij bepaalde patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, te streven naar een bloeddruk lager dan deze streefwaardes. Ze geven daarbij opvallend genoeg niet aan wat de ondergrens zou moeten zijn (want té laag is uiteindelijk ook niet goed).

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

De titel van het nieuwsbericht zal in eerste instantie mensen aanspreken die geen klachten hebben of weten dat ze een normale bloeddruk hebben. De genoemde bloeddrukverlaging is echter alléén van belang voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Voor mensen zonder verhoogd risico is er geen reden om bloeddrukverlagers te gaan gebruiken.
Voor patiënten mét een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zal er voorlopig ook niet veel veranderen. Het betreft hier slechts één onderzoek, waarin bovendien niet wordt beschreven of er ook negatieve kanten zitten aan het verlagen van de bloeddruk. Er zal daarom eerst verder onderzoek moeten volgen om de genoemde conclusies en veiligheid te bevestigen. Voorlopig zullen artsen blijven streven naar een bloeddruk binnen de grenzen zoals beschreven in de eerder genoemde richtlijnen.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.