Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“E-sigaret helpt rokers niet om te stoppen”

25 januari 2016

Op NU.nl verscheen een nieuwsbericht waarin vermeld wordt dat een e-sigaret rokers niet helpt om te stoppen met roken. Op basis van een analyse door Amerikaanse wetenschappers zouden “e-sigaretten niet moeten worden aanbevolen als stopmethode”.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

E-sigaretten zouden rokers niet helpen bij stoppen met roken. Het nieuwsbericht meldt ook dat rokers die voor deze elektronische sigaretten kiezen “28 procent minder geneigd zijn om te stoppen met roken”.
In het nieuwsbericht wordt in feite op twee manieren gesproken over stoppen met roken. Allereerst wordt met “helpen bij stoppen met roken” de e-sigaret als mogelijke stopmethode besproken. Daarnaast wordt met “geneigd zijn om te stoppen” de motivatie om te stoppen behandeld. Dit zijn twee verschillende dingen die in deze review aanbod zullen komen.

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Californië combineerden 38 verschillende onderzoeken. Zij kwamen tot de conclusie dat er onder gebruikers van e-sigaretten minder rokers zijn die succesvol stoppen (ongeveer 28% minder).
Hierbij is het belangrijk om een verschil te maken tussen (1) rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen (‘gemotiveerde stoppers’) en (2) rokers die niet willen stoppen (‘niet-gemotiveerde stoppers’). Wanneer alleen de groep met gemotiveerde stoppers wordt bekeken, is er géén betekenisvol verschil meer tussen rokers die wel en rokers die niet de e-sigaret gebruiken. Oftewel, als je gemotiveerd bent om te stoppen lijkt het niet uit te maken of je een e-sigaretroker bent of niet; je kans om succesvol te kunnen stoppen blijft gelijk.
Op basis van deze gegevens concluderen de onderzoekers dat er mogelijk een verband is tussen rokers die niet slagen met hun stoppoging en het gebruik van e-sigaretten. Ze concluderen niet dat e-sigaretten wel of niet helpen bij stoppen met roken..

Is dit echt iets nieuws?

Tot nu toe is niet duidelijk of e-sigaretten een effectief hulpmiddel zijn bij stoppen met roken. Ook de resultaten van het combineren van deze 38 onderzoeken kan hier geen uitspraak over doen. Eerder is beschreven dat e-sigaretten even goed werken als andere nicotinevervangende middelen, maar langetermijneffecten van het gebruik van e-sigaretten zijn nog niet bekend.
Het RIVM waarschuwde eerder voor gezondheidsrisico’s van het gebruik van e-sigaretten. Doordat e-sigaretten niet onder de geneesmiddelenwet vallen is de regulatie ervan veel minder strikt dan die van medicijnen. Je kunt e-sigaretten overal kopen en er zijn tussen e-sigaretten onderling vele verschillen. Het is daarom moeilijk om goed onderzoek te doen naar ‘de e-sigaret’, zo beschrijven ook de Amerikaanse onderzoekers.
Op dit moment worden in Europa nieuwe richtlijnen voor de e-sigaret opgesteld, die waarschijnlijk over enkele jaren ook in Nederland van toepassing zullen worden.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Uit het Amerikaanse onderzoek kan niet worden geconcludeerd in hoeverre e-sigaretten een hulpmiddel zijn bij stoppen met roken. Aan de ene kant lijkt het, mits je gemotiveerd bent om te stoppen met roken, niet uit te maken of je wel of niet de e-sigaret gebruikt. Aan de andere kant lijken gebruikers van e-sigaretten minder geneigd te stoppen met roken dan mensen die gewone sigaretten roken. De onderzoekers doen geen concrete uitspraak over waar dit verschil door veroorzaakt wordt. Ze geven aan dat goed onderzoek naar de e-sigaret lastig is doordat de e-sigaret als product niet streng wordt gereguleerd.
Voorlopig lijkt de rol van e-sigaretten bij stoppen met roken onduidelijk te blijven. In de huisartsenrichtlijn zijn bijvoorbeeld, na ondersteunende gesprekken, nicotinevervangende middelen zoals nicotinekauwgom of nicotinepleisters de eerste keus. In deze richtlijn is (nog) geen plaats voor de e-sigaret. Mogelijk zal de introductie van nieuwe richtlijnen voor de e-sigaret uiteindelijk bijdragen aan meer duidelijkheid over de werkzaamheid bij stoppen met roken.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.