Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Bloedtest kan uitwijzen of iemand Parkinson heeft”

19 februari 2017

Onlangs verscheen op NU.nl een nieuwsbericht over het aantonen van de ziekte van Parkinson met behulp van een “simpele bloedtest”. Het bericht komt voort uit onderzoek verricht aan de Zweedse Universiteit van Lund.

Review door: Lois Daamen, arts-assistent chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

De titel en inleiding van het nieuwsbericht suggereren dat met een “simpel” bloedonderzoek kan worden vastgesteld of iemand lijdt aan de ziekte van Parkinson. Betekent dit dat bij mensen door middel van een bloedafname kan worden bepaald of zij deze ziekte hebben? Hoe nauwkeurig is deze test? En maakt dit overige onderzoeken overbodig?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Om het nieuwsbericht en onderzoek goed te kunnen begrijpen is het belangrijk het verschil te kennen tussen de ziekte van Parkinson en ‘parkinsonisme’.

De ziekte van Parkinson gaat gepaard met stoornissen van het bewegen, zoals trillen, spierstijfheid en moeite met lopen of het (snel) veranderen van een beweging. Deze symptomen worden gezamenlijk ook wel parkinsonisme genoemd. Klachten van parkinsonisme komen echter niet alleen voor bij de ziekte van Parkinson: er zijn een groot aantal ‘parkinsonachtige’ ziekten die vergelijkbare klachten kunnen veroorzaken. Vooral tijdens het begin van de klachten is het niet gemakkelijk te onderscheiden of het om de ziekte van Parkinson of een parkinsonachtige ziekte gaat.

De diagnose ziekte van Parkinson is tijdens het leven niet met 100% zekerheid te stellen. Een neuroloog stelt de diagnose voornamelijk op basis van de symptomen. De diagnose wordt bevestigd als er een goede reactie is op anti-parkinsonmedicijnen. Parkinsonachtige ziekten reageren minder goed op deze medicijnen.

Zweedse onderzoekers hebben daarom geprobeerd een test te ontwikkelen waarmee het verschil tussen de ziekte van Parkinson en parkinsonachtige ziekten in het bloed bepaald zou kunnen worden. De onderzoekers hebben onderzocht of de hoeveelheid van een bepaald eiwit in het bloed verschilde tussen 244 patiënten met de ziekte van Parkinson, 181 patiënten met parkinsonachtige ziekten en 79 gezonde proefpersonen. Dit bleek inderdaad het geval: bij patiënten met de ziekte van Parkinson en gezonde proefpersonen was de hoeveelheid eiwit in het bloed laag, terwijl bij patiënten met parkinsonachtige ziekten een hoge hoeveelheid eiwit werd gevonden. De onderzoekers concludeerden hieruit dat het meten van de hoeveelheid eiwit in het bloed kan helpen onderscheid te maken tussen de ziekte van Parkinson en parkinsonachtige ziekten.
De onderzoekers merken zelf op dat de test niet geschikt bleek om verder onderscheid te maken tussen de verschillende parkinsonachtige ziekten. Bovendien is het onderzoek uitgevoerd bij patiënten bij wie de precieze diagnose al is vastgesteld. Zodoende is nog niet onderzocht of de bloedtest bij een willekeurig persoon kan bepalen of diegene aan de ziekte van Parkinson lijdt.

Is dit echt iets nieuws?

Als voortaan door middel van een bloedtest de diagnose ziekte van Parkinson kan worden gesteld, zou dit zeer groot nieuws zijn. Echter is dit niet het geval: zowel bij patiënten met de ziekte van Parkinson als bij gezonde proefpersonen was de hoeveelheid eiwit in het bloed namelijk laag. Een hoge hoeveelheid eiwit suggereert wel dat het mogelijk niet om de ziekte van Parkinson gaat, maar om een andere parkinsonachtige ziekte.
Op een vergelijkbare manier zijn bloedtesten eerder onderzocht in het kader van de ziekte van Alzheimer, maar voor Parkinson gebeurde dit nog niet eerder.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

NU.nl meldt dat “een bloedtest kan uitwijzen of iemand Parkinson heeft”. Dit is niet correct: Zweedse onderzoekers hebben wel aangetoond dat met behulp van bloedonderzoek onderscheid kan worden gemaakt tussen de ziekte van Parkinson en parkinsonachtige ziekten. De bloedtest zou daarmee bruikbaar kunnen zijn om de juiste behandeling bij Parkinson of parkinsonachtige ziekten te kiezen. De diagnose ‘Parkinson’ kan op dit moment echter niet worden gesteld met een bloedtest.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.