Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Opnieuw veel twijfels bij mogelijk medicijn tegen alzheimer

19 juli 2023

Alweer een ‘nieuw medicijn tegen alzheimer’. Volgens een artikel in Het Parool biedt het medicijn hoop voor patiënten: het zou achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer met maar liefst 60% verminderen. Helaas blijkt die hoop opnieuw sterk te betwijfelen, zoals bijvoorbeeld NRC gelukkig wel kritisch meldt (zie hier en hier). Het is maar de vraag of patiënten iets van de verminderde achteruitgang merken, en het middel geeft veel ernstige bijwerkingen.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

Volgens Het Parool is er hoop voor mensen die alzheimer krijgen. Een patiënt geeft aan door de berichtgeving het gevoel te krijgen nu toch aan haar pensioen te kunnen denken.
Hoe goed werkt dit medicijn precies? En heeft het ook bijwerkingen?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

In een internationaal onderzoek is bekeken of een nieuw medicijn genaamd donanemab de ziekte van Alzheimer kan behandelen. Aan het onderzoek deden ruim 1700 patiënten mee. De helft van hen kreeg het medicijn toegediend, iedere 4 weken via een infuus in de bloedbaan. De andere helft kreeg een placebo, op dezelfde manier toegediend. Aan het begin van het onderzoek en na ongeveer 1,5 jaar werd gekeken hoeveel klachten de patiënten hadden van hun ziekte, gemeten met een score van 0 tot 144.
Uit het onderzoek bleek dat patiënten die donanemab kregen, gemiddeld 6 punten achteruit gingen op deze scorelijst. Patiënten die een placebo kregen gingen gemiddeld 9 punten achteruit.

Het medicijn zorgde dus voor een vermindering van achteruitgang van 3 punten op een schaal van 0 tot 144, over een periode van 1,5 jaar. Het is maar de vraag of patiënten iets merken van zo’n klein verschil. Daar staat tegenover dat donanemab veel bijwerkingen gaf, waaronder zwelling en bloedingen in de hersenen, bij een kwart tot een derde van de patiënten.

Is dit echt iets nieuws?

De laatste jaren zijn er verschillende vergelijkbare medicijnen tegen alzheimer onderzocht (zie hier en hier onze berichten daarover). Ook die medicijnen werden met grote en hoopgevende woorden gebracht, maar bleken uiteindelijk meer kwaad dan goed te doen. Dat lijkt voor dit nieuwe medicijn donanemab niet veel anders te zijn.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Het is nog te vroeg om donanemab een hoopgevend medicijn tegen alzheimer te noemen. Het effect is klein en de bijwerkingen zijn fors. Bovendien moesten patiënten voor deelname aan het onderzoek verschillende hersenscans ondergaan. Dat maakt dat het medicijn ook niet zomaar aan iedere patiënt met alzheimer kan worden voorgeschreven. Brede inzet van het medicijn zou daardoor ook betekenen dat er vele hersenscans nodig zijn, die veel tijd, geld en inzet van zorgpersoneel kosten. Allemaal dingen waar de zorg al tekort aan heeft en die waarschijnlijk beter op een andere manier kunnen worden ingezet.
Het medicijn is overigens nog niet op de markt, de eerste aanvraag daarvoor is gedaan in Amerika. Of en wanneer dat ook in Europa gaat gebeuren is nog niet bekend.

Categorieën:

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.