Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Hoge dosis vitamine D zou kunnen helpen bij behandeling van MS”

03 januari 2016

Op NU.nl stond op de laatste dag van 2015 een nieuwsbericht over het gebruik van vitamine D bij patiënten met multiple sclerose. Het bericht baseert zich op uitkomsten van Amerikaans onderzoek.

Review door: redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

De titel brengt vitamine D in verband met de behandeling van multiple sclerose (MS). De inleiding van het nieuwsbericht vertelt dat uit een kleine studie onder 40 patiënten met MS bleek dat zij “baat zouden hebben bij het innemen van extra vitamine D”.

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Het nieuwsbericht komt voort uit resultaten van onderzoek door de universiteit van Baltimore. Lage waarden van vitamine D in het bloed worden al langere tijd in verband gebracht met MS, waardoor patiënten soms vitamine D-supplementen gebruiken. De onderzoekers wilden weten of het gebruik van nog meer vitamine D bij MS-patiënten gunstig, maar ook nog steeds veilig is.
In het onderzoek kregen 40 patiënten met de meest voorkomende vorm van MS, ‘relapsing-remitting MS’, extra vitamine D toegediend. De patiënten werden in twee gelijke groepen verdeeld. Behalve een dagelijkse dosis vitamine D van 400 IU (IU = International Unit), kreeg de ene groep dagelijks een hoge extra dosis (10.000 IU) en de andere groep een lage extra dosis (400 IU).
Na zes maanden maakten patiënten behandeld met de hoge dosis vitamine D minder van een bepaald type witte bloedcellen aan. Van dit type witte bloedcellen is bekend dat ze een nadelige invloed kunnen hebben op MS. Bij de patiënten die de lage extra dosis kregen werd deze daling van witte bloedcellen niet gezien. De bijwerkingen tussen de twee groepen verschilden tijdens deze behandeling niet.
De onderzoekers concluderen dat de hoge dosering vitamine D veilig is en daarnaast een gunstig effect lijkt te hebben op het immuunsysteem. Maar uit het onderzoek blijkt nog geen direct effect op de klachten van de patiënten. Het aantal ‘opvlammingen’ van MS bijvoorbeeld was in beide groepen gelijk. De onderzoekers verwijzen daarom naar nog lopende studies die wel naar dit verband tussen vitamine D en MS kijken. De resultaten van deze studies zijn echter nog niet bekend.

Is dit echt iets nieuws?

De resultaten van het onderzoek geven weinig nieuwe informatie. Het vermoeden dat vitamine D een rol speelt bij het immuunsysteem, waar witte bloedcellen ook onderdeel van uit maken, is niet nieuw. De onderzoekers merken bovendien op dat er eerst meer en groter onderzoek nodig is, om de veiligheid en effecten van hoge doses vitamine D bij MS verder te bevestigen.
Opmerkelijk bij het nieuwsbericht is de vermelding dat “er werd gekeken naar de botdichtheid”. De onderzoekers schrijven hier echter niets over in hun artikel.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

De titel van het nieuwsbericht zal voornamelijk MS-patiënten aanspreken. Het onderzoek doet echter geen uitspraak over het wel of niet slikken van vitamine D en in welke dosering dit dan zou moeten.
De Nederlandse Gezondheidsraad stelde in 2012 dat vitamine D “mogelijk een gunstig effect heeft op MS”, maar “dat met zekerheid een uitspraak doen niet mogelijk is”.
Huisartsen adviseren wel extra gebruik van 400-800 IU vitamine D bij bepaalde risicogroepen, maar voor MS-patiënten is er voorlopig nog geen duidelijk advies.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.