Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Niet altijd naar het ziekenhuis bij pijn op de borst

13 februari 2023

Gebruik van een snelle bloedtest bij mensen met pijn op de borst kan onnodige ziekenhuiszorg voorkómen. Om de sneltest te kunnen gebruiken moeten mensen wel al minimaal 2 uur klachten hebben én een laag risico op een hartaanval. De sneltest is dus niet in iedere situatie bruikbaar, maar kan vermoedelijk wel veel onnodige zorg en kosten besparen.

De ambulancedienst komt regelmatig bij mensen met klachten die kunnen wijzen op een hartaanval. Op basis van de klachten en een hartfilmpje (ECG) wordt dan ingeschat of iemand naar het ziekenhuis moet voor verder onderzoek. Dat gebeurt sowieso bij een hoog risico op een hartaanval, maar in de praktijk worden ook mensen met een laag risico voor de zekerheid toch verder onderzocht. Vaak blijkt dan eenmaal in het ziekenhuis dat de klachten onschuldig waren. Uit Nederlands onderzoek blijkt nu dat gebruik van een snelle bloedtest in de thuissituatie kan helpen om mensen met onschuldige hartklachten niet naar het ziekenhuis te laten gaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij patiënten met hartklachten die al minimaal 2 uur bestonden. Bij al deze patiënten was op basis van hun klachten en een hartfilmpje de inschatting dat zij een laag risico hadden op een daadwerkelijke hartaanval. Als vervolgens ook een sneltest voor het stofje troponine niet afwijkend was, dan werden de mensen verwezen naar hun huisarts. Zij kregen dus geen verder onderzoek in het ziekenhuis. Uit het onderzoek bleek dat vrijwel geen van deze patiënten later alsnog een hartaanval kreeg.

Gebruik van een troponine-sneltest kan dus helpen om mensen met al enkele uren bestaande klachten en een laag risico op een hartaanval veilig thuis te laten. Dat kan een hoop onnodige zorg en kosten besparen. Bij mensen met acute klachten of een hoog risico op een hartaanval, zal de sneltest minder nut hebben. Om verder te bepalen in welke situaties de test bruikbaar is, zal verder onderzoek volgen.


Een bericht door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.