Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Huisartsen zagen hartinfarcten over het hoofd tijdens coronacrisis”

16 augustus 2020

RTL Nieuws schrijft dat uit interviews met “deskundigen en meerdere patiënten” is gebleken dat “patiënten met een hartinfarct of hartfalen onterecht in quarantaine zijn gezet omdat huisartsen dachten dat ze corona hadden”. Op welke informatie dat precies wordt gebaseerd is onduidelijk, de gesprekken zijn (nog) niet openbaar gemaakt. Er worden bovendien vrijwel geen cijfers genoemd, waardoor het bericht in weinig perspectief kan worden geplaatst.
Er is ongetwijfeld (meer) aandacht nodig voor mogelijke hartziekten bij patiënten die de huisarts om hulp vragen bij symptomen die ook zouden kunnen passen bij infectie met het coronavirus, maar dat doet RTL hiermee erg ongenuanceerd.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: van dit nieuwsbericht konden wij geen bron vinden


In het nieuwsbericht wordt kritiek geuit op inschattingen van huisartsen, aan de hand van enkele verhalen van patiënten en een reactie van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Daarbij wordt benoemd dat de symptomen van een probleem met het hart, zoals benauwdheid, kunnen lijken op die van infectie met het coronavirus. Een hoogleraar cardiologie van Amsterdam UMC stelt daarom dat de huisarts een patiënt “in geval van twijfel altijd moet laten komen”. Maar dat is nou juist wat het zo lastig maakt: als huisartsen álle patiënten met benauwdheid zouden doorsturen naar het ziekenhuis om zeker te weten dat ze geen hartinfarct hebben, dan lopen de ziekenhuizen in korte tijd over van patiënten. Daarom overleggen huisartsen al regelmatig met cardiologen in het ziekenhuis over het wel of niet doorverwijzen van patiënten met mogelijke hartklachten; iets waar in het nieuwsbericht overigens helemaal niet op wordt ingegaan.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap laat in een reactie weten “niet te herkennen dat huisartsen op deze manier een diagnose gemist hebben”. Zij stellen echter net als de cardiologen dat het inderdaad lastig kan zijn om onderscheid te maken tussen hartproblemen of een infectie met het coronavirus als de klachten van de patiënt niet heel duidelijk bij één diagnose passen.

Huisartsen en cardiologen zullen waarschijnlijk meer gaan overleggen over hoe patiënten zo goed en snel mogelijk de juiste diagnose kunnen krijgen, zonder dat daarvoor iedere patiënt met benauwdheid naar het ziekenhuis hoeft te worden doorverwezen. Zolang daarbij vooral aandacht blijft voor hoe beide partijen elkaar kunnen steunen, leidt dat ongetwijfeld tot betere zorg.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.