Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Lopen jongeren een reëel risico op long covid?

16 juli 2021

Diverse media besteden aandacht aan jongeren met langdurige klachten na een corona-besmetting. Uit tussentijdse onderzoeksresultaten van het RIVM blijkt dat jonge mensen na een milde infectie langdurig klachten kunnen houden, zoals vermoeidheid of concentratieproblemen. Dit wordt ook in andere onderzoeken teruggezien. De onderzoeken betreffen echter steeds maar enkele tientallen jonge mensen. Bovendien ontbreekt een vergelijking met een controlegroep, om aan te tonen dat de doorgemaakte infectie ook echt de oorzaak is van de klachten. Of er sprake is van een reëel risico, is dus nog moeilijk te zeggen. Het minimaliseren van het infectierisico door onder andere vaccinatie blijft desondanks ook voor jongeren het advies. Niet alleen voor de vaccinatiegraad, maar ook om eventuele langdurige klachten te voorkomen.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

Onder andere de NOS, de Volkskrant, Trouw en EenVandaag schreven deze week dat ook jongeren risico lopen op long covid. Wat is long covid eigenlijk? En wat betekent dit voor jongeren die positief getest zijn?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Een deel van de mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus SARS-CoV-2, blijkt langdurig klachten te houden zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, spierpijn en langdurig reuk- of smaakverlies. Dit langdurig aanhouden van klachten wordt long covid genoemd. Welke mensen risico lopen op het ontwikkelen van long covid en wat je eraan kunt doen, is nog onbekend. Wereldwijd worden coronapatiënten gevolgd om hier meer over te weten te komen.

Het RIVM heeft de eerste tussentijdse resultaten van hun onderzoek naar long covid gepubliceerd. 2800 volwassenen die besmet zijn geweest met het coronavirus vulden een online vragenlijst in. 1740 van hen hadden bij aanmelding al langdurig klachten. Uit het onderzoek bleek dat 95% van de mensen met long covid milde klachten had toen ze besmet raakten. Slechts 5% van de deelnemers met long covid was opgenomen in het ziekenhuis. Daaruit volgt het vermoeden dat mensen dus niet ernstig ziek hoeven te worden om langdurig klachten te houden, maar dat long covid ook na milde klachten kan blijven.

Er zijn echter wel een aantal kanttekeningen te maken. Het onderzoek van het RIVM betreft namelijk alleen volwassenen. Bovendien is er geen onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën. Uit navraag door Trouw bleek dat aan het onderzoek 110 besmette jongeren (18 tot 25 jaar) meededen, waarvan er 30 (27%) langdurig klachten hadden.
Daarnaast zijn er geen gegevens van een zogeheten controlegroep: het is namelijk belangrijk om de klachten na corona te vergelijken met klachten die mensen hebben zonder dat ze corona hebben gehad. Zeker in deze tijd van zware maatregelen zou het best kunnen dat mensen ook alleen al door de omstandigheden klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen hebben. Een directe oorzaak-gevolg relatie (causaal verband) tussen de klachten en een corona besmetting is hiermee dus niet aangetoond.

Het RIVM verzamelt gegevens van een controlegroep, maar die zijn in het huidige onderzoek nog niet opgenomen. Hopelijk komen deze gegevens in een volgende analyse wel aan bod.

Is dit echt iets nieuws?

Jongeren hebben meestal milde klachten van een besmetting met SARS-CoV-2. Daarom is lang gedacht dat een besmetting voor hen geen grote gevolgen had. Verschillende onderzoeken, zoals dat van het RIVM maar ook onderzoeken uit bijvoorbeeld Noorwegen en Zwitserland, brengen daar mogelijk verandering in.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat ook jongeren langdurig klachten kunnen houden na een coronabesmetting. Ze betreffen weliswaar maar enkele tientallen jonge mensen en zijn nog zonder vergelijking met een controlegroep, maar ze laten wel zien dat ook jonge mensen die niet ernstig ziek worden, lang klachten kunnen houden. Verder onderzoek zal moeten aantonen in hoeverre infectie met het coronavirus daadwerkelijk de oorzaak is van de langdurige klachten. Tot die tijd blijft het onverminderd van belang om de risico’s op infectie te minimaliseren, ook bij jongeren.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.