Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Middel tegen longziekten lijkt in vernevelde vorm succes te boeken tegen corona”

15 november 2020

“Opnieuw hoopgevend nieuws in de strijd tegen het coronavirus”, schrijft de Volkskrant. Een “experimenteel medicijn” zou “zeer effectief” zijn bij de behandeling van coronapatiënten. Uit een goed opgezet, maar nog kleinschalig onderzoek bleek dat ingeademde verneveling van een medicijn ervoor zorgde dat patiënten minder klachten hadden dan patiënten die het medicijn niet kregen, en dat de behandeling veilig lijkt. Op de opnameduur of kans op sterfte kon geen verschil worden aangetoond. Vervolgonderzoek zal moeten aantonen hoe effectief het medicijn daadwerkelijk is, en welke patiënten er dan precies voor in aanmerking komen.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

Zo te lezen is de werkzaamheid van een al bestaand medicijn tegen longziekten, nu onderzocht bij coronapatiënten. Het woord “lijkt” wekt de suggestie dat er nog wel wat onzekerheid is. Welk medicijn is er onderzocht? En tot welk succes zou het kunnen leiden?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Engelse onderzoekers hebben een zogeheten fase-2 onderzoek gedaan. In een fase-2 onderzoek worden de werkzaamheid en de veiligheid van een medicijn voor het eerst in een kleine groep patiënten onderzocht. Bij een positieve uitkomst wordt zo’n onderzoek gevolgd door een fase-3 onderzoek, waarin de precieze dosering, werking en bruikbaarheid op grotere schaal verder worden onderzocht.

De Engelse onderzoekers hebben voor hun onderzoek 101 coronapatiënten uit 9 verschillende ziekenhuizen, willekeurig verdeeld in twee groepen: 50 patiënten kregen dagelijks een verneveling met het medicijn interferon-bèta (de medicijngroep), 51 patiënten kregen een verneveling zónder het medicijn (de placebogroep). Zowel de artsen als de patiënten wisten niet welke patiënten het medicijn kregen en welke de placebo (dubbelblind). Na een behandelduur van twee weken bleken de patiënten uit de medicijngroep minder klachten te ervaren en beter te herstellen dan de patiënten uit de placebogroep. Bovendien bleek de behandeling veilig en weinig bijwerkingen te geven. De onderzoekers concluderen dat hun resultaten “een belangrijke reden” zijn om grotere, internationale onderzoeken op te zetten naar gebruik van het medicijn.

Is dit echt iets nieuws?

Interferon is een eiwit dat een rol speelt bij de afweer. Het kan ook als medicijn worden voorschreven, onder meer aan patiënten met multiple sclerose (MS). Ook is de werkzaamheid onderzocht bij patiënten met astma en bij patiënten met andere coronavirussen. Onlangs bleek bovendien al dat een tekort aan interferon zou kunnen leiden tot een ernstiger beloop van infectie met het huidige coronavirus. Het idee om interferon als medicijn te gebruiken bij patiënten met Covid-19 is daarom ook niet nieuw, maar wél nieuw is dat dit medicijn direct in de longen aankomt door een verneveling ervan in te ademen. Het inademen van vernevelde medicijnen wordt overigens al veel langer toegepast bij de behandeling van patiënten met luchtwegklachten.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Deze eerste resultaten kunnen – zeker door de goede opzet van het onderzoek – best als “hoopgevend nieuws” worden beschreven, maar het lijkt wat vroeg om het medicijn al als “zeer effectief” te bestempelen. Het zal naar verwachting nog even duren voordat uit vervolgonderzoek duidelijk wordt in hoeverre de behandeling daadwerkelijk werkzaam en bruikbaar is. Ook zal dan nog moeten blijken welke patiënten er wel of geen baat bij hebben. Het is bij ons nog onbekend of het medicijn ook in ziekenhuizen in Nederland onderzocht gaat worden.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.