Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Magnesium kan bloeddruk mogelijk een beetje verlagen”

03 augustus 2016

Kort geleden schreef NU.nl over het mogelijk gunstige effect van magnesium op de bloeddruk. Het bericht komt voort uit een analyse van meerdere onderzoeken hiernaar, uitgevoerd door een Amerikaanse universiteit.

Review door: Lotte Exterkate, arts-assistent Intensive Care, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


 

Wat is er op te maken uit de titel?

De titel suggereert dat het mineraal magnesium mogelijk de bloeddruk een beetje verlaagt. Het gebruik van de woorden ‘mogelijk’ en ‘een beetje’ roept vragen op over dit bloeddrukverlagende effect. Hoe zeker is dit? En als het er is, hoe relevant is dit dan voor mensen met een hoge bloeddruk?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Dit nieuws volgt op een publicatie in een medisch tijdschrift dat volledig gewijd is aan behandeling van hoge bloeddruk. Een bloeddrukwaarde bestaat uit een bovendruk en een onderdruk en wordt uitgedrukt in millimeter kwik (afgekort mmHg). Met een hoge bloeddruk wordt bedoeld dat de bovendruk hoger dan 140 mmHg of de onderdruk hoger dan 90 mmHg is. Een hoge bloeddruk geeft een groter risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartinfarcten.

Het onderzoek waarnaar verwezen wordt is een zogenaamde systematic review. Dat is een onderzoeksmethode waarbij bestaande onderzoeken kritisch worden bekeken en de resultaten van al deze onderzoeken worden samengevoegd. In dit geval betrof het 34 onderzoeken waaraan in totaal ruim 2000 mensen deelnamen. Er werd gekeken naar extra inname van magnesium bovenop het normale dieet van de proefpersonen en het effect hiervan op de bloeddruk.
De belangrijkste conclusie van deze systematic review is dat een hogere magnesiumwaarde in het bloed gepaard ging met een iets lagere bloeddruk. De bloeddrukdaling was gemiddeld erg klein: 2 mmHg op de bovendruk en 1,78 mm Hg op de onderdruk. Verder bleek dat inname van extra magnesium mogelijk alleen de bloeddruk verlaagt als de patiënt een magnesiumtekort heeft. De grootste beperking van het systematic review is dat de bestudeerde onderzoeken erg verschillend van elkaar waren. Dit maakt een vergelijking ervan lastig.
Samenvattend is er dus inderdaad “mogelijk een beetje” bloeddrukverlagend effect gevonden bij de inname van extra magnesium, zoals het nieuwsbericht stelt.

Is dit echt iets nieuws?

Al vaker zijn onderzoeken naar het bloeddrukverlagende effect van magnesium bekeken. De belangrijkste conclusie van deze onderzoekers was dat er geen goede uitspraak te doen is over een mogelijk effect, door de lage kwaliteit van de onderzoeken. Toch zijn er aanwijzingen dat magnesium wel een rol speelt bij het verlagen van de bloeddruk. Bekend is namelijk dat magnesium een belangrijke rol speelt bij spierfunctie (waaronder de spieren in hart en bloedvaten). Het Nederlandse Voedingscentrum stelt echter dat een tekort aan magnesium niet snel voorkomt bij een normaal dieet. Bij het innemen van extra magnesium kunnen darmklachten zoals diarree ontstaan.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Uit het bestuderen en samenvoegen van 34 onderzoeken naar het effect van magnesium op de bloeddruk wordt geconcludeerd dat de inname van extra magnesium mogelijk een licht bloeddrukverlagend effect kan hebben. Dit is een vermoeden dat al vaak is onderzocht.
In de praktijk neemt het gebruik van magnesiumsupplementen tegen hoge bloeddruk geen grote rol in. Het aangetoonde effect is erg klein, en mogelijk alleen van belang bij mensen die een magnesiumtekort hebben. Ook is niet aangetoond dat magnesium helpt ter voorkóming van een hoge bloeddruk. Voor het tegengaan van een hoge bloeddruk zijn maatregelen zoals gezond eten, voldoende beweging en matig alcoholgebruik belangrijk. Bij een gezond dieet is het risico op een magnesiumtekort minimaal, extra suppletie hiervan is dan niet nodig.


Tijdens een Dokter Media onderwijsmodule hebben studenten van de Radboud Universiteit hun nuance en duiding bij dit nieuws weergegeven in deze poster-presentatie.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.