Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Artsen en burgers dringen aan op inzetten antischurftmiddel tegen effecten corona”

29 januari 2021

De Volkskrant schrijft over een brief die de ‘Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging’ (ANBB) stuurde aan stichting SWAB. De SWAB stelt behandeladviezen op voor infectieziekten, zoals ziekte door infectie met het coronavirus (Covid-19). De ANBB meent dat er inmiddels voldoende bewijs is voor een gunstig effect van behandeling met het medicijn ivermectine bij patiënten met Covid-19, en wil daarom dat de SWAB daar een positief advies over uitbrengt. De ANBB stelt zelfs juridische maatregelen te nemen als de SWAB dat niet binnen 10 dagen doet. Anders dan de kop van de Volkskrant suggereert, zijn artsen er echter nog niet in het algemeen zeker van dat ivermectine inderdaad werkzaam is. Het lijkt waarschijnlijk dat onderzoek dat momenteel nog wordt uitgevoerd daar meer duidelijkheid over moet geven.

Een review door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat suggereert de kop?

Het lijkt alsof artsen en burgers het er samen over eens zijn dat een medicijn tegen schurft moet worden ingezet tegen ziekte door infectie met het coronavirus (Covid-19). Hoe zeker is het al dat dit medicijn werkzaam is tegen Covid-19? En gaan artsen dit dan voortaan voorschrijven?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

De Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) is een stichting met als doel “het informeren, engageren, faciliteren en implementeren van burger participatie… en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. De stichting lijkt enige overlap te vertonen met de website Zelfzorg Covid-19, die is opgericht door huisarts Rob Elens (die al vaak in het nieuws kwam vanwege o.a. behandeling van patiënten met hydroxychloroquine, zie bijvoorbeeld hier en hier) en ondernemer Evert de Blok, die beide in het bestuur van de ANBB zitten. Bij de website Zelfzorg Covid-19 hebben zich verschillende (orthomoleculaire, integraal geneeskundige) artsen aangesloten.

De ANBB blijkt nu een brief te hebben gestuurd aan de stichting SWAB, die onder meer het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert over de behandeling van infectieziekten. De ANBB wil dat de SWAB het advies over gebruik van het medicijn ivermectine aanpast. Dat medicijn is bekend als behandeling voor schurft, maar zou mogelijk ook tegen Covid-19 kunnen worden ingezet. De SWAB stelt echter dat daar momenteel nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. De ANBB wil dat de SWAB dat advies aanpast omdat er wél bewijs zou zijn; in hun brief verwijzen zij daarbij naar verschillende (deels nog niet officieel gepubliceerde) bronnen. Uit de brief, die is opgesteld door een advocaat, blijkt zelfs dat de ANBB “gerechtelijke maatregelen” overweegt als de SWAB niet binnen 10 dagen kenbaar maakt het advies te gaan aanpassen.

Is dit echt iets nieuws?

Al ruim een half jaar terug werd beschreven dat ivermectine in een laboratoriumonderzoek het coronavirus bleek af te remmen. Sindsdien zijn er verschillende onderzoeken naar toepassing bij patiënten verschenen, maar dat zijn vooralsnog kleine onderzoeken of onderzoeken die slechts voorlopige resultaten betreffen (zie bijvoorbeeld hier, hier, hier en hier).

In sommige landen (zoals Slowakije en Zuid-Afrika) mag het middel, onder bepaalde voorwaarden, worden voorgeschreven. Maar net als de SWAB stelt bijvoorbeeld ook het Amerikaanse NIH dat er nog onvoldoende bewijs is voor de werkzaamheid van ivermectine bij Covid-19, en dat grotere aanvullende onderzoeken nodig zijn om dat te verduidelijken. In de Volkskrant vult hoogleraar Joost Wiersinga van Amsterdam UMC aan: “Richtlijncommissies overal ter wereld hebben ivermectine in het vizier, het middel wordt heel serieus genomen maar de onderzoeksgegevens lijken nog niet stevig genoeg om definitieve uitspraken te doen over het effect.”

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

Uit bericht van de Engelse krant The Times blijkt dat onderzoekers van de universiteit van Oxford het effect van ivermectine in een groot en goed opgezet onderzoek gaan beoordelen. Hopelijk geeft dat onderzoek verder inzicht in de mogelijke effectiviteit en veiligheid van ivermectine bij Covid-19. Wanneer daar de eerste resultaten van worden verwacht is echter nog niet duidelijk; ook blijft vooralsnog de vraag of de SWAB al voor die tijd zal reageren op de brief van de ANBB. Ivermectine zal daarom nog niet direct als behandeling van Covid-19-patiënten worden ingezet.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.