Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“‘Voorkomen dat dieren corona-reservoir worden'”

27 mei 2020

Begin deze week schreef de NOS dat wetenschappers de Tweede Kamer hebben gewaarschuwd voor “reservoirvorming van coronabesmettingen in dieren”. SP-kamerlid Futselaar zou zelfs vrezen voor de “kraamkamer van COVID-20”. Dit klinkt erg verontrustend, moeten we nu ook afstand houden van onze huisdieren?

Een review door: Anouk de Wit, arts-onderzoeker
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier


Wat is er op te maken uit de titel?

De titel suggereert dat dieren een besmettingsbron kunnen zijn van het coronavirus. Dit zou betekenen dat sommige dieren door mensen besmet kunnen raken met het virus en dit later weer overbrengen op andere mensen. Leidt dit tot nieuwe overheidsmaatregelen?

Waar komt dit nieuwsbericht vandaan?

Deze week is naar buiten gekomen dat op twee nertsenfokkerijen in Nederland enkele mensen zijn besmet met corona, nadat ze nertsen hadden verzorgd die het virus bij zich droegen. Omdat men nog niet wist dat de dieren besmet waren, droegen de medewerkers nog geen beschermingsmiddelen.

Wanneer dieren die gevoelig zijn voor COVID-19 (de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus), zoals nertsen, in een grote groep gehouden worden zoals op een fokkerij, kan de ziekte langere tijd binnen die groep dieren blijven spreiden. Zo’n besmette groep dieren is dan een mogelijk reservoir van het coronavirus voor mensen die in direct contact komen met deze dieren. De verzorgers zullen zich daarom gedurende deze periode goed moeten beschermen zoals dat in ziekenhuizen ook gebeurt.

Is dit echt iets nieuws?

Er wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar de verspreiding van het coronavirus onder dieren en of deze dieren het virus kunnen overdragen op de mens. Zoals blijkt uit de besmettingen op de nertsenfokkerijen, is dat voor nertsen het geval. Van sommige andere (huis)dieren, zoals katten en honden, is gebleken dat ze het virus kunnen krijgen maar lijkt de kans dat ze elkaar of de mens kunnen besmetten erg klein. Van kippen, varkens en eenden is bekend dat zij niet vatbaar zijn voor COVID-19.

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

De kans dat dieren als katten en honden besmet raken met het virus, is klein. De kans dat ze het virus vervolgens naar mensen verspreiden is nog kleiner. De overdracht van het virus van mens-op-mens is veruit de grootste drijvende kracht van huidige pandemie. Voor de zekerheid wordt wel aan COVID-19 patiënten geadviseerd afstand te houden tot hun huisdieren tot ze weer virusvrij zijn.

Het onderzoek naar de verspreiding van COVID-19 onder dieren zet zich voort. Bij nieuwe inzichten update het RIVM de adviezen op hun website voor eigenaren van huisdieren met knuffelcontact. Voor de meest recente adviezen verwijzen we dan ook door naar hun website: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/huisdieren

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.