Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Is er een nieuwe variant van het coronavirus?

26 november 2021

Vrijwel alle media schrijven over een nieuwe variant van het coronavirus. Deze nieuwe variant is enkele dagen terug voor het eerst gevonden, vooral in landen in zuidelijk Afrika. Volgens eerste berichten lijkt het erop dat deze variant erg besmettelijk is en zich dus snel kan verspreiden. Of de variant ook zorgt voor een ander beloop van ziekte is nog niet bekend. Ook is nog onbekend of de huidige vaccins er misschien minder goed tegen beschermen. Wetenschappers zijn volop bezig om meer over de nieuwe variant te weten te komen.

Het is dus belangrijk te benadrukken dat er nog weinig over de nieuwe virusvariant bekend is. Wat er nu, voorlopig over gezegd kan worden:

  • Het is bekend dat het coronavirus nieuwe varianten kan ontwikkelen. Soms blijken die varianten maar kort te bestaan en verdwijnen ze daarna weer. Maar soms blijken ze juist steeds verder en sneller te verspreiden, zoals de delta-variant.
  • Als een variant erg besmettelijk is, blijkt verspreiding ervan moeilijk tegen te houden. Ook als zo’n variant in een ander deel van de wereld ontstaat, is de kans groot dat uiteindelijk Nederland ook wordt bereikt.
  • Besmettelijker betekent niet direct ook gevaarlijker: het is ook mogelijk dat deze nieuwe variant zich wel sneller verspreidt maar daarbij mensen juist minder ernstig ziek maakt.
  • Het zal naar verwachting zeker twee weken duren voordat meer bekend is over hoe besmettelijk de nieuwe variant is, of de variant een ander ziektebeloop geeft en in welke mate de bestaande vaccins ertegen beschermen.
  • Deze nieuwe variant is nu vooral ontdekt in zuidelijk Afrika, maar dat betekent niet per se dat hij daar ook is ontstaan. Het zou best kunnen dat de variant vanuit een andere regio daar terecht is gekomen.

Er is dus nog veel onduidelijkheid rond deze nieuwe variant van het coronavirus. Naar verwachting zullen er de komende dagen veel nieuwsberichten over verschijnen. Onze inschatting is dat daaruit zal blijken dat de variant in steeds meer landen wordt aangetroffen. Maar het zal vermoedelijk toch enkele weken duren voordat duidelijk wordt hoe besmettelijk en gevaarlijk de variant is. Het volgen van de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkómen blijft ondertussen van groot belang.


Een bericht door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.