Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Russisch Spoetnik-vaccin lijkt effectief, deskundigen roepen op tot EU-gebruik”

03 februari 2021

Verschillende media schrijven over resultaten van onderzoek naar het Russische vaccin tegen het coronavirus. Uit een publicatie in het vooraanstaande Britse tijdschrift The Lancet – die al is beoordeeld door onafhankelijke onderzoekers – blijkt het vaccin op basis van ‘voorlopige resultaten’ ruim 90% effectief. Dat is een vergelijkbare of nog hogere effectiviteit dan de verschillende vaccins die momenteel in Europa beschikbaar zijn.

Het onderzoek is vooralsnog uitgevoerd bij ruim 20.000 proefpersonen, van wie driekwart het Russische vaccin kreeg, de overige proefpersonen kregen een placebo-vaccin. Daarbij moet opgemerkt dat maar 10% van de deelnemers ouder was dan 60 jaar. Ook was bijna iedere deelnemer (98,5%) van het blanke ras.
In de weken tot maanden na de vaccinaties bleken tot nu toe 78 personen ziek geworden door het coronavirus: 16 in de grote vaccin-groep en 62 in de kleinere placebo-groep. Daaruit is op te maken dat het vaccin bijna 92% effectief is. Bovendien kreeg geen enkele persoon die na het vaccin toch ziek werd een ernstig beloop van de ziekte; dat was wel het geval bij 20 personen die de placebo hadden gekregen. Het vaccin lijkt daarom ook te beschermen tegen een ernstig beloop van Covid-19.
Bijwerkingen waren over het algemeen mild, ernstige bijwerkingen waren zeldzaam en kwamen net zo vaak voor na vaccinatie als na toediening van de placebo. De onderzoekers concluderen daarom dat het vaccin een hoge effectiviteit heeft en voldoende veilig lijkt. Aanvullende gegevens die na verloop van tijd beschikbaar gaan komen zullen dat nog moeten bevestigen.

Het Russische vaccin, dat net als het vaccin van AstraZeneca gebruikmaakt van een onschuldig verkoudheidsvirus, is al in augustus vorig jaar goedgekeurd door het Russische medicijnagentschap en wordt daar dus ook al een tijd lang toegediend aan de bevolking. Tot nu toe was er echter – in ieder geval buiten Rusland – nog maar weinig bekend over het vaccin.
Of de Europese Unie het vaccin nu wil laten beoordelen voor toelating op de Europese markt is nog niet bekend. Nieuws daarover zou dan moeten verschijnen op deze website van de EMA. Voor meer algemene achtergrondinformatie en wekelijkse updates over coronavaccins kun je terecht op deze pagina van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie.


Een bericht door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.