Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

“Toezichthouder start beoordeling van veelbelovende COVID-19-behandeling”

11 maart 2021

NU.nl schrijft dat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) “gaat meekijken met de proeven” van een medicijn dat “de kans op ziekenhuisopname of sterfte na besmetting met het coronavirus met 70 procent kan verminderen”. Volgens een persbericht van fabrikant Eli Lilly blijkt uit onderzoek dat behandeling met twee zogeheten ‘antilichamen’ (bamlanivimab en estevimab) tot gunstige resultaten leidt bij patiënten met Covid-19. Zo zou de behandeling een groot deel van de ziekenhuisopnames kunnen voorkomen, en overleed geen enkele van 511 behandelde patiënten terwijl 4 van 258 patiënten die een placebo kregen wel overleden. Bovendien zouden de bijwerkingen mild zijn en niet vaker voorkomen dan bij de placebobehandeling.

Er zijn echter een paar belangrijke kanttekeningen:

  • het onderzoek is uitgevoerd bij patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van Covid-19 (zoals ouderen en patiënten met een hart- of nierziekte) en dan ook alleen bij patiënten die nog thuis waren. Het is dus niet bekend of de behandeling ook bij patiënten zonder verhoogd risico werkt, en de behandeling is niet onderzocht bij patiënten die al in het ziekenhuis zijn opgenomen.
  • De onderzoeksgegevens zijn nog niet volledig openbaar gemaakt, publicatie daarvan na beoordeling door onafhankelijke onderzoekers moet nog volgen.

De EMA schrijft vanwege deze voorlopige resultaten alvast een ‘rolling review’ te starten. Dat betekent dat de beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van de behandeling alvast begint, maar “doorgaat totdat voldoende bewijs beschikbaar is.” Zodra verdere beoordeling mogelijk is zal duidelijk worden of, en voor welke patiënten, de behandeling beschikbaar komt.

Update 21-7-2021: inmiddels zijn de volledige gegevens van het onderzoek openbaar gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de combinatie van medicijnen de kans op ziekenhuisopname of sterfte door Covid-19 (bij patiënten die dus nog thuis verblijven en een hoog risico hebben op een ernstig ziektebeloop) verlaagt van ongeveer 7% naar ongeveer 2%. Dat betekent concreet dat er 20 patiënten met de medicijnen moeten worden behandeld om één opname of overlijden te voorkomen. Het is nog niet duidelijk of de EMA de medicijnen op basis van deze onderzoeksgegevens gaat goedkeuren, en of de medicijnen daarna ook in Nederland zullen worden ingezet.


Een bericht door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.